Izvoz

Zahvaljujući odličnim pozicijama naših ogranaka, u mogućnosti smo da tovarimo otpad metalnog i nemetalnog karaktera u više vrsta transportnih sredstava.

U ogranku Luka Novi Sad, u mogućnosti smo da tovarimo barže, a u oba ogranka kako u Luci Novi Sad, tako i Kraljevu, robu utovaramo u kamione i vagone.

Ukoliko imate upit za izvoz, slobodno nam se obratite mailom, ili pozivom u sedišta privrednog društva.

Kontaktirajte nas