Za fizička i pravna lica

Posedujemo kamionsku i železničku vagu, koje se redovno servisiraju od strane Vagamonta (sertifikovane kuće kompetentne za obavljanje poslova kontrolisanja od ATS uz SRPS ISO/IEC 17020:2012, SRPS ISO 9001:2008).

Steel Impex DOO od pokretanja privrednog društva otkupljuje metalni i nemetalni otpad od širokog spektra dobavljača koji uključuju:

 • dobavljače metalnog i nemetalnog otpada;
 • prodavce otpadnih vozila;
 • prodavce – proizvođače usko vezanih za automobilsku industriju;
 • izvođače građevinskih radova;
 • trgovce i fizička lica.

Otpad koji nam možete prodati

METALNI OTPAD

Kupujemo sve vrste metalnog otpada uključujući:

 • Otpadna vozila – školjke;
 • Liveno gvožđe,
 • sečene profile;
 • metalne nosače;
 • otpadno gvožđe;
 • vangabaritne komade otpadnog gvožđa;
 • cevi, ventile;
 • čelični otpad.
OBOJENI METALI

Kupujemo sve vrste metalnog otpada uključujući i obojene metale:

 • Aluminijum;
 • Mesing;
 • Kablove (aluminijumski i bakarni);
 • Bakar;
 • Olovo;
 • Prohrom;
 • Cink
OPASAN OTPAD

Kupujemo dole naveden opasan otpad:

 • Otpadna vozila
 • Akumulatori;
 • Električni i elektronski otpad.
PLASTIČNI OTPAD

Kupujemo sve vrste nemetalnog otpada uključujući:

 • Balirane i rasute PET flaše;
 • PET pločevina & Granule;
 • Preforme & Granule;
 • HDP
 • Najlon – foliju
SIROVINE
 • Čelične berne
 • čelične rolne
OTPADNE GUME
 • Automobilske gume.
PAPIR
 • Karton

Zahtevi i način plaćanja

Zahtevi za kompanije:

Saradnja sa privrednim društvima započinje sklapanjem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa specifičnim uslovima isporuke, razmenom integralnih brojeva dozvola sa sakupljanje i transport, skladištenje i tretman, indeksnih brojeva otpada, dogovorom cene, ostalim uslovima i unapred dogovorenim uslovima plaćanja.

Zahtevi za fizička lica

Shodno srpskom Zakonu…. obaveza je da privredno društvo koje vrši otkup mora da izvrši identifikaciju fizičkog lica od kojeg se vrši otkup. Dokumentacija koja je potrebna prilikom donošenja metalnog ili nemetalnog otpada u Steel Impex DOO je sledeća:

 • važeća lična karta ili pasoš
 • podaci o tekućem računu
 • Otkupni list sa izjavom kojom fizičko lice potvrđuje da je otpad u vlasništvu fizičkog lica koje ga predaje na reciklažu*

Način plaćanja za fizička lica: 

Privredno društvo Steel Impex DOO nudi fizičkim licima nekoliko načina isplate za metalni ili nemetalni otpad u vidu isplate u kešu ili uplatom na račun u banci:

 • Plaćanje se vrši istog dana.

*Dokument se dobija na licu mesta