Menadžment kvaliteta (MS)

Steel Impex DOO je preduzeće koje je ostvarilo izuzetan uspeh, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, u oblasti sakupljanja i tretmana otpada metalnog i nemetalnog karaktera. Osim sa kupcima u Srbiji, Steel Impex uspešno posluje i sa kupcima iz susednih zemalja balkanskog regiona i Evropske Unije, pa tako snabdeva preduzeća različite delatnosti: železare, livnice, prerađivače otpadne plastike, otpadnih guma, prerađivače elektronskog otpada itd.

Za uspeh na inostranom i domaćem tržištu zaslužno je rukovodstvo preduzeća koje postavlja visoke ciljeve kvaliteta, a sve proizvode prate međunarodne akreditacije, kao i atesti lokalnih nadležnosti.

Steel Impex DOO usvojio je:

– Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2008, koji se primenjuje u svim sektorima poslovanja preduzeća;

– Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, ISO 14001:2015 koji garantuje da je naše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine

Kontaktirajte Nas