Opis procesa

Svoje poslovanje, Steel Impex DOO obavlja iz sedišta koje se nalazi u Sremskoj Kamenici, kao i u ograncima privrednog društva na severu Srbije – u Luci Novi Sad, i centralnoj Srbiji – u Kraljevu.

Predtretmani i tretmani

Predtretman - Baliranje

U ograncima u Novom Sadu i Kraljevu, otkupljujemo sečeni lim od kojih pravimo bale standardne veličine, kako za domaće, tako i za inostrane kupce.

Predtretman - Mobilna balirka

Našim dobavljačima nudimo uslugu baliranja na njihovom skladištu, i na taj način omogućavamo maksimalnu iskorišćenost kade prilikom transporta.

Predtretman - Sečenje makazama Lindeman LU 808

U reciklažnom centru – u Kraljevu, vršimo sečenje većih komada metalnog otpada na međunarodno priznate dimenzije.

Predtretman - Sečenje

Pre tretmana metalnog otpada tzv. makazama, vrši se predtretman metalnog otpada  sečenjem tečnim kiseonikom.

Predtretman obojenih metala mašinama za rezanje, sečenje i mlevenje

U reciklažnom centru – u Kraljevu, vršimo i predtretman obojenih metala razdvajajući plastiku i gumu od istih, i vršimo sečenje odnosno usitnjavanje istog pre prodaje na dalji tretman.

Tretman – Usitnjavanje postrojenjem Šreder

U reciklažnom centru – u Kraljevu  nalazi se jedan od ukupno dva  šredera u Republici Srbiji, te spadamo u jedan od dva zvanična operatera koji mogu da vrše otkup i tretman reciklaže otpadnih vozila.

Šreder vrši drobljenje i razdvajanje metalnih, obojenih i nemetalnih delova. Metalni otpad se melje na čist SHS – bez primesa nečistoća, koji je spreman za dalji tretman u železari.

Tretman – Pranje i mlevenje otpadne plastike u postrojenju pod nazivom PET bottle washing line

U reciklažnom centru – u Kraljevu nalazi se postrojenje za pranje i usitnjavanje otpadne plastike (PET).  Ova mašina vrši kompletno čišćenje PET boca od etiketa, čepova, pere ih i melje na veličinu od 1-2cm.

Tzv. PET flekice su na taj način spremne za dalji tretman i ponovno iskorišćenje.

Otkup i tretman otpadnih vozila šrederom

Ukoliko želite da reciklirate Vaše vozilo, potrebni su samo:

  • Vaše kompletno vozilo
  • Važeća Lična karta
  • Saobraćajna dozvola

Ukoliko je vozilo registrovano,  vrši se fotografisanje vozila,  a vlasniku se predaju registarske tablice kako bi se vozilo odjavilo u MUP-u.

  • Vlasnik od Steel Impex DOO dobija potvrdu o prijemu
  • Vlasniku MUP vraća saobraćajnu dozvolu u kojoj je evidentirana odjava vozila.

Nakon uklanjanja delova koji se svrstavaju u opasan otpad (otpadna ulja, gasovi, akumulatori, zauljeni delovi), i neopasan otpad  (sunđeri, plastika itd), tzv. školjka automobila se prevozi do šredera u kojem se vrši mlevenje i ekstrakcija obojenih metala od mlevenog lima.

Skladištenje elektronskog i električnog otpad

Trenutno smo u mogućnosti da preuzmemo Vaš EE otpad i da ga prosledimo na dalji tretman. U isto vreme, u proceduri smo dobijanja dozvole za skladištenje i tretman EE otpada, i isti ćemo uskoro moći i sami da recikliramo.

Sirovine

U mogućnosti smo da Vam prodamo i berne – belo sirovo gvožđe.

.

Sakupljanje otpadnih guma

Sakupljamo otpadne automobilske i kamionske gume, i predajemo ih na dalji tretman.

Izvođenje radova

Vršimo usluge izvođenja radova (sečenje, demontažu i rušenje) sa minimalnim uticajem na zdravlje, bezbednost radnika i radnu sredinu. Praksa je izrada elaborata o uređenju gradilišta, kao i poštovanje mera zaštite na radu. Radovi se izvode u skladu sa zakonom i propisima, kao i u skladu sa ISO 9001 i 14001.