Šta je cirkularna ekonomija?

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija se zasniva na sledećim principima:

  • Smanjenje otpada i zagađenja
  • Ponovne upotrebe proizvoda, materijala i sirovina
  • Obnavljanje i zaštitu prirode i živog sveta

Cirkularna ekonomija je model koji pozitivno utiče na poslovno okruženje, ljude, održivi razvoj i prirodu. [1]

U trenutnoj ekonomiji, materijali i sirovine se esploatišu iz prirode, koriste se u proizvodnji, ti proizvodi se korise i na kraju postaju otpad – ovo je linearni sistem, odnosno linearna ekonomija. Linearna ekonomija se zasniva na modelu proizvedi – iskoristi – odbaci. Na ovaj način se proizvodi velika količina stvari od jeftinijih materijala koja ima ograničeni vek upotrebe i trajanja kako bi se podstakla kupovina novih stvari.

S druge strane, cirkularna ekonomija sprečava nastanak otpada tako što proizvodi koji se više ne koriste postaju sirovina. Cirkularna ekonomija se zasniva na modelu recikliraj – koristi – recikliraj.

U takvoj ekonomiji, sve forme otpada poput odeće, metala, elektronike, ambalažnog otpada i slično se vraćaju u ekonomiju jer se dalje koriste.

Na ovaj način se ne štiti samo priroda, već se i prirodne sirovine koriste pametnije, razvijaju se novi sektori i poslovi.

Količina otpada se smanjuje na minimum. Kada proizvod dođe do kraja eksploatisanja, zahvaljujući reciklaži, on se koristi koliko god puta je to moguće.

Zašto je važno da kompanije pređu na cirkularni model?

Postoji mnogo razloga zašto je cirkularna ekonomija efikasniji koncept od linearne, a to su:

Zaštita životne sredine

Reciklaža i ponovno korišćenje smanjuju zagađenje planete, uništavanje prirodnog staništa i smanjenje biodiverziteta. Smanjuje se uticaj na klimatske promene jer se redukuje emisija gasova staklene bašte, naročito ugljen dioksida. Štiti životnu sredinu.

Proizvodnja kvalitetnijih i ekoloških prihvatljivijih proizvoda smanjuje potrošnju energije i resursa i značajno smanjuje količinu otpada koji se generiše.

Smanjivanje zavisnosti od sirovina

Još jedan benefit cirkularne ekonomije je manja potražnja i zavisnost za sirovinama, naročito od onih do kojih se teže dolazi i čija proizvodnja je komplikovanija.

Ovo se naročito odnosi na sirovine i tehnologije koje su značajne za smanjenje klimatskih promena poput baterija i električnih automobila. Cirkularna ekonomija podrazumeva iskorišćavanje materijala koliko god je to moguće, pre nego što mora da postane otpad.

Stvaranje novih radnih mesta i ušteda novca potrošača

Prelazak na cirkularni model stimuliše inovacije, ekonomski rast i nova radna mesta.

Osmišljavanje novih proizvoda i poboljšanje postojećih kako bi oni mogli da se ponove koriste podstiče zdravu konkurenciju i inovativnost kroz različite sektore ekonomije.

Na ovaj način potrošači dobija dugotrajnije i bolje proizvode koji poboljšavaju kvalitet njihovog života i štede novac na duže staze.

Šta cirkularna ekonomija znači za vašu kompaniju?

  • Reputaciju ekološki osvešćene kompanije, koja čini dobro za sve nas.
  • Način da se istaknete u moru drugih kompanija i još jedan razlog zbog koga postajete bolji izbor od konkurencije.
  • Aktivno učešće u poboljšanju lokalne zajednice i prirode.
  • Saznanje da će zbog Vas budućnost biti malo blaža za generacije koje dolaze.
  • Treba li peto?

Kako Steel Impex doprinosi cirkularnoj ekonomiji?

Steel Impex cirkularna ekonomija

Mi u Steel Impexu shvatamo značaj koji cirkularna ekonomija donosi svima nama i već dugo vremena poslujemo i unapređujemo poslovanje po ovom modelu.

Osnovano 2008. godine, preduzeće Steel Impex DOO danas predstavlja lidera na srpskom tržištu u reciklaži otpada.

Tokom 14 godina, uz stalne inovacije i rad na poboljšanju kvaliteta, kompanija se razvija u moderan reciklažni centar, u kome se vrši sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Poverenje i pozitivne povratne informacije zadovoljnih korisnika, koji iz godine u godinu nastavljaju da sarađuju sa nama, govori u prilog kvalitetu i posvećenosti našeg pristupa svakom pojedinačnom projektu.

Sve naše proizvode prate međunarodne akreditacije, kao i atesti lokalnih nadležnosti, a od 2019. godine Steel Impex postaje i deo austrijskog Black Gold holdinga.

Takođe, naš reciklažni pogon u Kraljevu je jedini u Srbiji koji energiju dobija od obnovljivih izvora energije, tačnije uz pomoć solarnih panela.

Obnovljiva energija se dobija iz prirodnih, čistih energetskih resursa, koji se konstantno obnavljaju i dopunjuju.

Ovakav vid proizvodnje električne energije nema za posledicu zagađenje vazduha, niti šteti životnoj sredini emitovanjem ugljen dioksida, kao što je slučaj pri dobijanju i sagorevanju uglja, nafte i gasa.

U skladu sa Zelenom agendom i politikom kompanije, početkom 2022. godine u reciklažnom centru u Kraljevu postavljeni su solarni paneli, koji nam omogućuju da tretmane vršimo isključivo iz sunčeve energije, umesto fosilnih goriva. Investicija označava prekretnicu u radu našeg postrojenja i omogućava snabdevanje čistom energijom za sve procese reciklaže.

Solarni paneli Steel Impex

Održivost, inovativnost i očuvanje životne sredine ubrajamo u osnovne vrednosti naše kompanije, zbog čega je odluka o prelasku na obnovljive izvore energije bila logičan izbor.

Steel Impex posluje na 3 lokacije:

Centar za reciklažu Novi Sad

U našem reciklažnom centru u Novom Sadu, vršimo otkup sekundarnih sirovina i tretman otpada.

Možete predati otpad u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Pozovite nas kako bi vam mi organizovali prevoz ukoliko imate veće količine otpada.

Otkupljujemo otpad od fizičkih lica i preuzimamo ili otkupljujemo od pravnih lica.

Centar za reciklažu Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu otkupljujemo različite vrste otpada.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko imate veće količine otpada kontaktirajte nas i organizovaćemo transport.

Reciklažni centar Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije, gde ćemo vršiti otkup sekundarnih sirovina i ona će biti u Beogradu. Ovo će biti prvo postrojenje u Srbiji za rafiniranje metala.

Ukoliko želite da vaša kompanija postane deo cirkularne ekonomije, kontaktirajte nas na broj telefona i saznajte kako Steel Impex može da vam pomogne!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter