U procesu reciklaže otpadnih pneumatika, guma se usitnjava i dobija se gumeni granulat koji se koristi u saobraćajnoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi itd.

Proizvodnja gumenog granulata se sastoji od sledećih koraka:

 • Sakupljanje otpadnih guma – otpadne gume se preuzimaju od fizičkih i pravnih lica i sortiraju se;
 • Usitnjavanje – uz pomoć šredera gume se usitnjavaju;
 • Mlevenje – nakon toga usitnjene gume se melju u sitne komadiće;
 • Prosejavanje – samlevene gume se prosejavaju i razdvajaju na osnovu veličine;
 • Čišćenje – nakon prosejavanja granulat se čisti kako bi se uklonili metali i druge nečistoće;
 • Sušenje – očišćeni granulat se suši kako bi se uklonila vlaga;
 • Pakovanje – poslednji korak je pakovanje gumenog granulata radi prodaje i transporta.

Gde se koristi gumeni granulat?

Ovaj proizvod dobijen reciklažom gume ima široku primenu. Najčešće se koristi za:

 • Izgradnju sportskih stadiona– sportski tereni za fudbal, tereni sa veštačkom travom, tenis, košarku, atletiku, staze za trčanje, podloge za teretane;
 • Izgradnju dečijih igrališta – proizvodnja gumenih podloga za igrališta (SBR gumene ploče);
 • Proizvodi od gume – cevi, točkići, podne obloge, parking stubići, stubići za signalizaciju, creva, saksije, klupe, hirurške rukavice, volani, kante za smeće;
 • U građevini – izolacioni materijali, dodatak asfaltu, ležeći policajci, popločavanje šetališta, podovi;

U Steel Impex-u od otpadnih guma proizvodimo gumeni granulat dimenzija od 1 mm do 5 mm.

Proizvodnjom gumenog granulata se smanjuje količina otpadnih guma na deponijama, sprečavaju se požari na deponijama, zagađenje vode, vazduha i zemljišta, sprečava razmnožavanja glodara i komaraca koji svoje stanište nalaze na planinama otpadnih guma.

Gumeni granulat može da se upotrebljava kao dodatak asfaltu pri izradi puteva, za proizvodnju podloga za dečija igrališta i sportske terene, staze za trčanje i šetališta, izolaciju krova, zvučne obloge, kante za đubre itd.

Reciklaža gume

Pogledajte Video

Ukoliko vam je potreban gumeni granulat pozovite nas!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter