U procesu reciklaže otpadnih pneumatika, guma se usitnjava i dobija se gumeni granulat koji se koristi u saobraćajnoj industriji, građevinarstvu, poljoprivredi itd.

Gumeni granulat može da se upotrebljava kao dodatak asfaltu pri izradi puteva, za proizvodnju podloga za dečija igrališta i sportske terene, staze za trčanje i šetališta, izolaciju krova, zvučne obloge, kante za đubre itd.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter