Aluminijum je obojeni metal koji ima široku upotrebu u svakodnevnom životu. Najčešća njegova primena je u proizvodnji limenki za pakovanje napitaka, ali i u automobilskoj i avio industriji zbog svoje dugotrajnosti i lakoće. Najveći deo aluminijuma odlazi na proizvodnju limenki za sokove, pivo i sl. i koje nakon toga postaju otpad, odnosno završavaju na deponijama. Međutim, limenke nisu otpad već materijal koji reciklažom postaje sirovina koja se koristi za proizvodnju novih proizvoda. Steel Impex vrši otkup limenki i drugog aluminijumskog otpada.

Kako se odvija reciklaža aluminijuma u Steel Impex-u?

Reciklaža aluminijuma

Reciklaža ovog obojenog metala je izuzetno značajna iz mnogo razloga kao što je održivi razvoj, očuvanje životne sredine i ekonomski benefiti. Prednost reciklaže aluminijuma je mogućnost neograničenog recikliranja bez gubljenja svojstva i karakteristika.

Reciklaža se odvija u nekoliko koraka:

Sakupljanje otpada koji sadrži aluminijum (otkup aluminijuma)

Od fizičkih i pravnih lica sakupljamo aluminijumske limenke, folije za hranu, otpadne kablove i druge proizvode koji u sebi sadrže aluminijum. Nakon toga otpad počinje svoj put reciklaže u našim pogonima.

Sortiranje otpada

Ovo je veoma važan korak koji osigurava da je krajnji reciklirani proizvod visokog kvaliteta. Odstranjuju se materijali kao čelik, gvožđe i sl., a koji mogu da se nađu u gomilama aluminijumskog otpada. Vrši se baliranje aluminijumskih konzervi i čišćenje kako bi se efikasnije reciklirale.

Usitnjavanje (šredovanje)

Sledeći korak je usitnjavanje aluminijumskih bala u šrederu. Usitnjavanjem se omogućava efikasnije topljenje aluminijuma koje sledi i olakšava uklanjanje boja i slojeva koje na limenkama služe za dekoraciju ambalaže.

Nakon usitnjavanja, vrelim vazduhom se uklanjaju boje i premazi koji se nalaze na limenkama, odnosno boje i premazi isparavaju.

Topljenje usitnjenog aluminijuma

Usitnjeni aluminijumski otpad se topi i nakon hlađenja se dobija aluminijum koji se onda može koristiti za proizvodnju različitih proizvoda.

Benefiti reciklaže aluminijuma

Postoji mnogo razloga zašto je reciklaža aluminijuma značajna, a ovo su neki od njih:

Ušteda energije

Ovo je jedan od najvećih prednosti reciklaže aluminijuma. Reciklažom se štedi značajna količina energije koje potrebna za proizvodnju limenke iz nove sirovine.

Ekstrakcija aluminijuma iz rude boksita je mnogo skuplja nego što je to reciklaža proizvoda koji sadrže aluminijum. Npr. reciklažom jedne limenke se štedi 95% energije potrebne za proizvodnju nove limenke.

Reciklažom jedne limenke se štedi električna energija koja je potrebna za napajanje jednog televizora 3 sata. Nadalje, reciklažom jedne tone aluminijuma se uštedi velika površina na deponijama (10m3), 6.000 litara nafte i 14.000 kWh električne energije.

Smanjenje emisije štetnih gasova

Reciklažom se smanjuje i emisija gasova staklene bašte, naročito ugljen dioksida. Više o reciklaži možete pročitati ovde.

Ekonomska korist

Reciklaža aluminijuma, naročito limenki ima i ekonomske korist za onog koji taj otpad poseduje. Ukoliko imate veće količine otpada mi ćemo ga otkupiti od vas.

Očuvanje životne sredine

Reciklažom aluminijuma se smanjuje potreba za rudarskim aktivnostima, a samim tim i zagađenje vode, vazduha i zemljišta. Proces oksidacije jedne aluminijumske limenke na deponiji traje 500 godina, tako da je reciklaža bitna i sa tog aspekta.

Održivi razvoj

S obzirom da se potražnja za aluminijumom na godišnjem nivou povećava, reciklaža je neophodna zbog održivog razvoja i unapređenja cirkularne ekonomije.

Otkup limenki i aluminijuma

Otkup aluminijuma Novi Sad

Vršimo otkup limenki i aluminijuma u Novom Sadu.

Možete predati aluminijum u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Pozovite nas kako bi vam mi organizovali prevoz ukoliko imate veće količine otpada.

Otkup aluminijuma Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu otkupljujemo limenke i aluminijum.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko imate veće količine otpada kontaktirajte nas i organizovaćemo transport.

Otkup aluminijuma Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije, gde ćemo vršiti reciklažu mešanih metala postupkom rafiniranja i ona će biti u Beogradu. Više o tome možete pročitati ovde.

Otkup limenki cena

Cena otkupa limenki varira svakodnevno, tako da je najbolje da nas kontaktirate na broj telefona za tačne informacije o trenutnoj ceni. U svakom slučaju, mi ćemo vam ponuditi najbolju cenu u din po kg za otkup limenki i aluminijuma!

Koji aluminijumski otpad recikliramo u Steel Impex-u?

Vršimo otkup, preuzimanje i reciklažu sledećih vrsta aluminijumskog otpada:

  • Limenke
  • Konzerve
  • Folije za hranu
  • Otpadne automobile
  • Aluminijumske felne
  • Otpadne kablove
  • Neopasan elektronski otpad koji u sebi sadrži aluminijum (bušilice, šporeti, sudomašine…)

Ukoliko posedujete limenke i drugi otpad koji u sebi sadrži aluminijum pozovite nas i mi ćemo ga otkupiti od vas po najboljoj ceni.

Vršimo otkup aluminijumskih limenki za reciklažu. Najbolja cena za otkup limenki.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter