Otpadni papir i karton su najčešće deo ambalažnog otpada.

Kao što smo napomenuli, reciklaža papira je važna aktivnost koja doprinosi očuvanju životne sredine.

Za proizvodnju papira potrebno je mnogo električne energije, vode i celuloze, odnosno drveta.

Nakon reciklaže od recikliranih materijala se proizvode toalet papir, maramice, časopisi, kancelarijski papir i sl.

Reciklaža papira u Steel Impex-u

Reciklaža papira Steel Impex

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, otpadni papir je deo sekundarnih sirovina i pogodan je za reciklažu i nastajanje istog ili sličnog proizvoda.

Reciklaža papira se odvija u nekoliko koraka:

Sakupljanje papirnog otpada

Steel Impex vrši sakupljanje papirnog i kartonskog otpada od pravnih i fizičkih lica. Nakon sakupljanja, otpad se sortira prema vrsti papira i priprema za dalju obradu.

Šta se sakuplja?

Od papira se sakuplja skoro sve, ali postoje neki papiri koji se ne mogu reciklirati. Najčešće se sakupljaju:

 • Štampani papir
 • Novinski papir,
 • Kartonske kutije,
 • Kancelarijski papir,
 • Papirne kesice,
 • Knjige
 • I druge vrste otpadnog i starog papira

Koji papir se ne sakuplja?

 • Otpadni papir kontaminiran hranom ili drugim materijalima koji bi mogli da oštete proces reciklaže
 • Papir sa plastifikacijom ili laminacijom, jer se ne može reciklirati
 • Papirna ambalaža koja je kontaminirana hranom, kao što su kartonske kutije od pice ili kutije za hranu u kojima je bila masna hrana

Što je otpad čistiji i bez kontaminacije drugim materijalima, to je proces reciklaže efikasniji i manje resursa se troši na uklanjanje nečistoća iz otpada. Ovo je naročito važno kada je u pitanju pulpa koja nastaje tretmanom papirnog otpada.

Sortiranje

Kada se otpad sortira, papir se odvaja od drugih materijala poput plastike i metala.

Baliranje papira i kartona

U kompaniji Steel Impex vrši se predtretman papira i kartona, odnosno baliranje.

Baliranjem se omogućava lakši i efikasniji transport.

Posedujemo mobilnu balirku tako da našim dobavljačima nudimo uslugu baliranja u njihovom skladištu, i na taj način omogućavamo maksimalnu iskorišćenost prilikom transporta.

Benefiti reciklaže papira

Reciklaža papira ima brojne benefite i pozitivne efekte na životnu sredinu. Neke od najznačajnijih prednosti su:

 • Smanjenje seče šuma i potrošnje sirovine – Kada se papir reciklira, smanjuje se potreba za sečenjem novih stabala, što doprinosi očuvanju šuma i staništa životinja.
 • Smanjenje količine otpada – Reciklaža smanjuje količinu papira koji završava na deponijama, čime se smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte i zagađenje zemljišta, vode i vazduha.
 • Ušteda energije – Proces proizvodnje papira od recikliranog materijala zahteva manje energije nego proizvodnja papira od neobnovljivih izvora. Takođe, smanjuje se potreba za upotrebom hemikalija i drugih resursa u procesu proizvodnje.
 • Smanjenje emisije gasova staklene bašte – Kada se reciklira papir, smanjuje se potreba za sečenjem novih stabala, čime se smanjuje količina CO2 koja bi inače bila emitovana tokom procesa sečenja i transporta sirovina. Reciklažom jedne tone papira štedi se oko 4.000 kW elektične energije, oko 30.000 litara vode i 17 stabala drveća.

Otkup papira

Otkup papira Novi Sad

Vršimo otkup papira i kartona u Novom Sadu.

Možete predati papirni otpad u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Pozovite nas kako bi vam mi organizovali prevoz ukoliko imate veće količine otpada.

Otkup papira Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu otkupljujemo papir i karton.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko imate veće količine otpada kontaktirajte nas i organizovaćemo transport.

Otkup papira Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije, gde ćemo vršiti reciklažu mešanih metala postupkom rafiniranja i ona će biti u Beogradu. Više o tome možete pročitati ovde.

Otkup papira cena

Cena otkupa papira može varirati u zavisnosti od različitih faktora, kao što su količina papira, kvalitet papira, trenutna cena na tržištu i sl. Za detaljne informacije oko cene i načina otkupa pozovite.

Reciklaža papira – zaključak:

Reciklaža je proces ponovne upotrebe otpada, odnosno izdvajanje sirovina iz otpada i korišćenje tih sirovina u proizvodnji novih proizvoda. Naročito je bitna reciklaža papira.

Reciklaža kartona i papira je ključna aktivnost koja ima pozitivan uticaj na našu planetu. Ova aktivnost smanjuje potrebu za novim drvećem, čime se čuvaju šume i staništa životinja, a istovremeno smanjuje količina otpada koji se odlaže na deponije. Kroz proces reciklaže, papir se može koristiti iznova i iznova, čime se smanjuje uticaj na životnu sredinu i pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Pored toga, reciklaža papira ima i ekonomski značaj. Kroz otkup papira, proizvođači novog papira dobijaju sirovinu po nižoj ceni nego kada koriste novi papir, čime se smanjuju troškovi proizvodnje i poboljšava profitabilnost.

Kada razmišljate o tome šta možete učiniti kako biste doprineli očuvanju životne sredine, recikliranje papira može biti sjajan početak.

Ukoliko imate veće količine papirnog otpada kontaktirajte nas i mi ćemo ga otkupiti po najboljoj ceni!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter