Reciklažom možemo da:

Rafiniranje mešanih metala

Rafiniranje mešanih metala je postupak reciklaže pri čemu se dobijaju različiti metali i obojeni metali sa 98% čistoće. Steel Impex je otvorio prvi industrijski park za rafiniranje metala u Srbiji. Refine by Steel Impex.

Metal

Tretmanom metala možemo beskonačno puta da pretvaramo metalni otpad u nove sirovine, smanjujući potrošnju energije i zagađenje životne sredine.

Obojeni metali

Od otpadnih kablova do bakarnih hladnjaka, vršimo tretman svih vrsta obojenih metala i prerađujemo ga u nove sirovine - uz uštedu resursa i prostora na deponiji.

Guma

Starim gumama nije mesto na deponiji jer reciklažom mogu da dobiju novu funkciju kada postanu podloga igrališta za decu, staza za trčanje, podloga u fitnes centrima...

Plastika

Umesto da se stotinama godina raspada, plastiku možemo bezbroj puta da recikliramo. Reciklažom dobijamo sirovinu za proizvodnju novih proizvoda.

Električni otpad

Tehnologija ne mora da znači i nagomilavanje E-otpada ako šporete, sudomašine i usisivače pošaljemo na reciklažu kako bi se njihove komponente ponovo iskoristile.

Otpadna vozila

Reciklažom otpadnih vozila dobijamo vredne materijale sa novim upotrebnim mogućnostima, oslobađamo velike površine na deponiji i sprečavamo zagađenje.

Ambalažni otpad

Svakodnevno korišćenje PET plastike, kartona, papira, drveta, stakla, kao i drugog ambalažnog otpada, čini ga ne samo idealnim već i neophodnim za reciklažu.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter