Otpadna vozila zauzimaju ogromne površine na deponijama i predstavljaju rizik po životnu sredinu zbog opasnih materija koje vremenog mogu da iscure u zemljište, vodu i dospeju u hranu koju jedemo.

Iako je proces reciklaže otpadnih automobila komplikovan zbog raznovrsnosti materijala i delova koji se koriste za njihovu izradu, 80% gotovo svakog vozila može da se reciklira. To znači da u svakom odbačenom automobilu postoje neiskorišćeni resursi, sa potencijalom za nastanak novih sirovina!

A šta se dešava kada donesete stari automobil u naše postrojenje za reciklažu?

Nakon uklanjanja delova, oni se razvrstavaju u opasan i neopasan otpad, a školjka automobila se prevozi do šredera u kojem se vrši mlevenje i ekstrakcija obojenih metala, kablova, plastike, gume, stakla. U reciklažnom centru u Kraljevu nalazi se jedini pravi šreder u Srbiji, te spadamo u operatera koji mogu da vrše otkup i tretman reciklaže otpadnih vozila!

Osim gore navedenih razloga koji ukazuju na to da je recikliranje automobila ekološki najprihvatljivija opcija, važno je znati da ćete i zaraditi u procesu!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter