Jedini veštački materijal koji može da se pronađe u zemlji, na dnu okeana, u vazduhu, pa i u živim bićima je plastika. Zbog svojih izdržljivih svojstava, postala je nezamenjiva u mnogim aspektima našeg života. Plastični otpad je jedan od najvećih ekoloških problema današnjice.

Zašto je reciklaža plastike važna?

Većina plastike ikada proizvedene i dalje kruži planetom, raspadajući se postepeno ali nedovoljno brzo da bi nestala u narednih nekoliko stotina godina. Imajući u vidu da se njena konstantna proizvodnja ne usporava, možemo zasigurno reći da je plastika tu da opstane.

A šta je rešenje?

Zbog fizičkih odlika koje poseduje ovaj materijal, svakako ne možemo da sprečimo njegovu dalju proizvodnju, ali postoji rešenje kojim ćemo izbeći nagomilavanje plastike u životnoj sredini i na deponijama.

S obzirom na količine plastike koje se proizvede godišnje, recikliranje plastike je od primarnog značaja kada je u pitanju očuvanje životne sredine i održivi razvoj.

Reciklažom plastike se pre svega smanjuje količina plastike koja se nalazi na deponijama i u prirodi.

Dodatni benefiti reciklaže plastike su:

  • Smanjenje korišćenja energije potrebno za proizvodnju nove plastike
  • Smanjenje čvrstog otpada na deponijama
  • Smanjenje emisije ugljen dioksida u atmosferu
  • Smanjenje potrošnje nafte i naftnih derivate koji se koriste u proizvodnji plastike

Kako se odvija proces reciklaže plastike?

Otkupljujemo različite vrste plastike.

U našim pogonima prvo vršimo sortiranje plastike i plastočnih materijala kako bi se uklonile sve nečistoće sa ambalažnog otpada.

Nakon toga sledi usitnjavanje PET ambalaže kojim dobijamo PET flekice.

Tokom reciklaže, PET ambalaža prolazi kroz nekoliko faza obrade, od prvobitnog sortiranja, pranja, odvajanja čepova, etiketa pa sve do krajnjeg usitnjavanja, pri čemu se dobijaju PET flekice ili pahulje.

Ovako iseckani komadići plastike služe kao sirovina u tekstilnoj industriji, za proizvodnju crepa, ponovno pretvaranje u PET ambalažu ili za neku drugu svrhu.

HDPE plastika se melje i granulira pri čemu se dobija sirovina za stvaranje za ponovnu upotrebu.

PP plastika se skuplja i drobi uz pomoć drobilice nakon čega se dobijaju ljuspice koje se koriste kao sirovina za proizvodnju novih proizvoda od plastike.

Nakon obrade dobijena sirovina se pakuje u džambo vreće radi daljeg transporta.

Otkup Plastike: Koje vrste plastike recikliramo?

Vršimo otkup plastike i reciklažu sledećih vrsta otpadne plastike:

PET (polietilen tereftalat) – reciklaža plastičnih flaša, flašice za vodu, ambalaža od sokova i piva, PET baloni svih veličina i zapremina, boce, plastične čaše, folije i slično.

HDPE (polietilen visoke gustine, tvrda plastika) – pakovanja od deterdženata, šampona, igračke, kutije za odlaganje hrane, tacne i reciklaža sličnog plastičnog otpada.

PP (polipropilen) – burad, kanistri, pastične stolice i stolovi, gajbe, korpe za veš, plastična korita i svi ostali predmeti od polipropilena.

Reciklaža plastike

Pogledajte Video

Ako imate velike količine plastike, mi ćemo je preuzeti ili otkupiti!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter