Jedini veštački materijal koji može da se pronađe u zemlji, na dnu okeana, u vazduhu, pa i u živim bićima je plastika. Zbog svojih izdržljivih svojstava, postala je nezamenjiva u mnogim aspektima našeg života.

Većina plastike ikada proizvedene i dalje kruži planetom, raspadajući se postepeno ali nedovoljno brzo da bi nestala u narednih nekoliko stotina godina. Imajući u vidu da se njena konstantna proizvodnja ne usporava, možemo zasigurno reći da je plastika tu da opstane.

A šta je rešenje?

Zbog fizičkih odlika koje poseduje ovaj materijal, svakako ne možemo da sprečimo njegovu dalju proizvodnju, ali postoji rešenje kojim ćemo izbeći nagomilavanje plastike u životnoj sredini i na deponijama.

Reciklaža plastike

Pogledajte Video

Odgovor leži u reciklaži, a u našim pogonima prerađujemo PET, HDP i PP plastiku.

Ako imate velike količine plastike, mi ćemo je otkupiti!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter