Ovo je proces reciklaže mešanih metala pri kojoj se kao proizvod dobija usitnjeni metal razdvojen u zavisnosti od toga da li je aluminijum, bakar, čelik i dr. Dobijeni metali su sa 98% čistoće.

Šta je rafiniranje mešanih metala?

 

Ovim postupkom se omogućava pretvaranje otpadnih vozila, elektro motora, elektronskog i električnog otpada, aluminijumskih čepova i limenki u visokokvalitetni granulirani aluminijum, bakar i nerđajući čelik. Rafiniranjem metala u postupak reciklaže metala ulaze frakcije od otpadnih vozila, frakcije od električnog i elektronskog otpada, aluminijumski čepovi i limenke, elektro motori i rotori, a kao proizvod se dobijaju granulirani aluminijum, bakar, nerđajući čelik sa 98% čistoće.

Koji su benefiti rafiniranja mešanih metala?

Rafinirani metal ima mnoge prednosti, uključujući povećanu čistoću, veću otpornost i manji ekološki uticaj.

Kroz najsavremeniju tehnologiju i stručnost našeg tima, naš industrijski park će prvi put u Srbiji omogućiti rafiniranje metala na način koji čuva kvalitet, obezbeđujući materijale koji se mogu ponovno uvesti u proizvodne cikluse, štedeći resurse i smanjujući troškove.

Refine by Steel Impex je najefikasniji način recikliranja metalnog otpada!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter