Gumeni čips je granulat otpadne gume. Prema dimenziji je iznad 5mm, a za razliku od gumenog granulata, može da sadrži u sebi i tekstil.

Predstavlja najkrupniji proizvod reciklaže gume, a često se koristi za suspaljivanje u cementarama kako bi se od njega dobila energija. Isto tako može i da se usitnjava, a na ovaj način od njega nastaju SBR ploče itd.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter