Gumeni čips je granulat otpadne gume. Prema dimenziji je iznad 5mm a za razliku od gumenog granulata, može da sadrži u sebi i tekstil.

Šta je gumeni čips i kako nastaje?

Ovaj proizvod nastaje reciklažom otpadnih guma, najčešće automobilskih i kamionskih.

Predstavlja najkrupniji proizvod reciklaže gume, krupniji od gumenog granulata, a često se koristi za suspaljivanje u cementarama kako bi se od njega dobila energija. Isto tako može i da se usitnjava, a na ovaj način od njega nastaju SBR gumene ploče i sl.

Gumeni čips nastaje usitnjavanjem guma na šrederu – gume se seku i usitnjavaju na veličinu koja je najoptimalnija za dalji tretman.

Nakon mlevenja, otpadne gume su usitnjene na veličinu oko 5mm i predstavljaju sirovinu koja se koristi u mnogobrojne svrhe zbog svoje energetske vrednosti, izdržljivosti i čvrstoće.

Takođe, koristi se kao dodatak betonu i čeliku u građevinskoj industriji.

Širom sveta, polovina recikliranih guma na ovaj način se koristi kao gorivo.

Proizvodnja gumenog čipsa od guma koje bi inače završile na otpadu ima kako ekonomske benefite tako i benefite kada se radi o ekologiji i očuvanju životne sredine.

Pored njegove primene za proizvodnju energije, gumeni čips se koristi i za:

  • Izgradnju puteva: koristi se kao dodatak asfaltu za povećanje izdržljivosti i trajnosti;
  • Veštačke travnjake: najčešće se dodaje veštačkoj travi koja se koristi za fudbalska igrališta;
  • Dečija igrališta: gumeni čips se koristi kao sirovina za proizvodnju gumenih podloga za dečija igrališta koje sprečava povrede pri padovima;
  • U građevini: gumeni čips se koristi kao dodatak čeliku i betonu prilikom izgradnje radi povećanja čvrstine materijala;
  • Uređenje prostora: koristi se za dekorativno pokrivanje tla, jer ne zahteva održavanje;
  • Za dekoraciju biljaka i bašti: dodatnim usitnjavanjem gumenog čipsa dobija se proizvod koji služi za dekorativno zagrtanje biljaka umesto malča koji je od drveta. Malč od gume ne može da istrune, ne privlači mrave i ne može da se ispere i zato se često koristi kao alternativa borovom malču.

 

Gumeni čips ima višestruke benefite kao sirovina, a najbitniji su da je ekonomski isplativ, utiče na smanjenje količine otpada i uštedu energije.

Reciklaža gume

Pogledajte Video

Pozovite nas za poručivanje gumenog čipsa!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter