Napredak tehnologije direktno utiče na uvećanje količine električnog i elektronskog otpada. Ovo je posebno problematično, jer elektronski i električni otpad često u sebi sadrži toksične materije (npr. kadmijum, živu i olovo), pa zbog toga predstavlja rizik za naše zdravlje i opasnost po životnu sredinu.

Osim toksičnih supstanci, E-otpad u svom sastavu često ima i vredne materijale koji se mogu ponovo koristiti, pa je njegova reciklaža izuzetno važna kako za našu bezbednost, tako i za cirkularnu ekonomiju.

Dakle, sada kad znate zašto je neophodno reciklirati stare usisivače, šporete, sudomašine, bušilice i ostali neopasan električni i elektronski otpad koji skladištite na tavanu ili nosite na deponiju…

... vreme je da udružimo snage i da započnemo reciklažu!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter