Napredak tehnologije direktno utiče na uvećanje količine električnog i elektronskog otpada. Ovo je posebno problematično jer elektronski i električni otpad često u sebi sadrži toksične materije (npr. kadmijum, živu i olovo), pa zbog toga predstavlja rizik za naše zdravlje i opasnost po životnu sredinu.

Šta je elektronski otpad?

Električni i elektronski otpad (E-otpad) su stari i pokvareni kućne uređaji kao što su frižideri, veš mašine, razna oprema i aparati, kao i druga neispravna manja i veća kućna bela tehnika.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, elektronski otpad se ne može mešati sa drugim vrstama otpada.

Proces reciklaže elektronskog otpada (E reciklaža) se sastoji od sakupljanja, sortiranja, tretmana i odlaganja/predaje otpada operaterima u zavisnosti od vrste otpada.

Nažalost, u Srbiji se mala količina elektronskog otpada reciklira dok najveći deo ovog otpada završi na deponijama.

Zbog svojih karakteristika i sastava, E-otpad predstavlja veliki ekološki problem.

Takođe, ponovno korišćenje određenih delova elektronskog otpada važno je kako sa ekološkog aspekta tako i sa ekonomskog.

Reciklaža elektronskog otpada i starih uređaja je proces ponovnog korišćenja vrednih materijala koji nastaju tretmanom bojlera, šporeta, bušilica…

Zašto je reciklaža elektronskog otpada važna?

Elektronski otpad sadrži štetne materije kao što su olovo živa, kadmijum koji su štetni za životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Osim toksičnih supstanci, elektronski otpad (E-otpad) u svom sastavu često ima i vredne materijale kao što su obojeni metali koji se mogu ponovo koristiti, pa je njegova reciklaža izuzetno važna kako za našu bezbednost, tako i za cirkularnu ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Reciklažom E-otpada smanjuje se količina gorenavedenih materija u životnoj sredini i smanjuje se potrošnja prirodnih resursa.

Najvažniji razlozi za reciklažu kućnog elektronskog otpada su:

  • Smanjenje potrošnje sirovina: metal i plastiku koji predstavljaju najveći procenat ovih uređaja, reciklažom možemo koristiti za dobijanje novih materijala i proizvoda;
  • Manje otpada na deponijama: umesto da završi na deponiji, E-otpad može postati novi proizvod;
  • Smanjenje zagađenja teškim metalima: manje E-otpada znači i manje zagađenja;
  • Ekonomska korist: ukoliko imate elektronski otpad mi ćemo vam platiti da ga preuzmemo.

Kako se odvija reciklaža elektronskog otpada u Steel Impex-u?

U našim pogonima i reciklažnom centru vršimo ručni tretman, odnosno razdvajanje otpada.

Frakcije koje nakon toga nastaju nakon ručnog odvajanja su metali, prohrom, obojeni metali bakar i aluminijum, elektromotori, kablovi, staklo, plastika, guma, ostali otpad.

Nakon dobijanja frakcija, jedan deo možemo sami da recikliramo, dok ostatak moramo da predamo operaterima koji su ovlašćeni da urade dalji tretman ili da predamo otpad na deponiju ili suspaljivanje.

Otkup elektronskog otpada

Vršimo otkup elektronskog otpada, otkup bele tehnike i otkup kućnih uređaja po najboljim cenama, kontaktirajte nas oko cene elektronskog otpada i načinu predaje ovog otpada.

 

Otkup elektronskog otpada Novi Sad

Možete predati električni i elektronski otpad u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Pozovite nas kako bi vam mi organizovali prevoz ukoliko vi niste u mogućnosti, ili imate veće količine otpada.

Otkup elektronskog otpada Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu preuzimamo stare uređaje.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko niste u mogućnosti sami da predate otpad, kontaktirajte nas i mi dolazimo na vašu adresu.

Otkup elektronskog otpada Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije i ona će biti u Beogradu. Više o tome možete pročitati ovde.

Otkup elektronskog otpada cene

S obzirom da cene elektronskog otpada variraju, za informacije o ceni i načinu otkupa i preuzimanja je najbolje da nas kontaktirate na navedeni broj telefona i mi ćemo vam ponuditi najbolju cenu na tržištu.

Dakle, sada kad znate zašto je neophodno reciklirati stare usisivače, šporete, sudomašine, bušilice i ostali neopasan električni i elektronski otpad koji skladištite na tavanu ili nosite na deponiju…

... vreme je da udružimo snage i da započnemo reciklažu!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter