Zbog široke primene elektronskog otpada u svakodnevnom životu, generišu se ogromne količine ovog otpada. Elektronski otpad, odnosno stari uređaji se sastoje od različitih komponenti od kojih većina može da se reciklira i ponovo iskoristi.

Zašto je recikliranje starih uređaja važno?

Najvažniji razlozi za reciklažu starih uređaja su:

  • Očuvanje životne sredine: metal i plastiku koji predstavljaju najveći procenat ovih uređaja, reciklažom možemo koristiti za dobijanje novih materijala i proizvoda uz smanjenje potrošnje električne energije, emisije štetnih gasova i smanjenje zagađenja.
  • Smanjenje divljih deponija: umesto da završi na deponiji, zauzme velike površine i zagadi vodu i vazduh, E-otpad može postati novi proizvod;
  • Ekonomska korist: ukoliko imate stare uređaje donesite ih kod nas i zaradite.

Koje vrste starih uređaja otkupljujemo?

Otkupljujemo različite vrste starih uređaja kao što su:

  • Šporeti
  • Bojleri
  • Bušilice
  • Cirkulari
  • Alati
  • Glodalice

Kako recikliramo stare uređaje?

U našim reciklažnim centrima vršimo ručni tretman, odnosno razdvajanje otpada i sirovina.

Nakon toga nastaju različite frakcije kao što su obojeni metali bakar i aluminijum, kablovi, guma, plastika i drugi otpad.

Kada se razdvoje frakcije otpada, jedan deo ide na reciklažu i dalji tretman (metali, kablovi, guma, plastika, obojeni metali), dok drugi otpad predajemo operaterima koji su ovlašćeni da urade dalji tretman.

Reciklaža starih uređaja

Reciklaža starih uređaja Novi Sad

Vršimo otkup starih uređaja na različitim lokacijama.

Možete predati stare uređaje na reciklažu u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Pozovite nas kako bi vam mi organizovali prevoz ukoliko vi niste u mogućnosti, ili imate veće količine otpada.

Reciklaža starih uređaja Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu preuzimamo stare uređaje.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko niste u mogućnosti sami da predate otpad, kontaktirajte nas i mi dolazimo na vašu adresu.

Reciklaža starih uređaja Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije i ona će biti u Beogradu. Više o tome možete pročitati ovde.

Reciklaža starih uređaja cene

S obzirom da cene sekundarnih sirovina variraju, za informacije o ceni i načinu otkupa i preuzimanja je najbolje da nas kontaktirate na navedeni broj telefona i mi ćemo vam ponuditi najbolju cenu na tržištu.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter