Ambalažni otpad je ključan u našoj svakodnevici zbog brojnih korisnih svojstava i mogućnosti da se u njemu transportuju i čuvaju najrazličitiji proizvodi. Najčešće se u ovu svrhu koriste razni tipovi plastike, papir i karton, staklo, metal i drugi materijali.

Većina ambalaže pored ovih osnovnih materijala sadrži i dodatne štetne materije kao što su lepkovi, boje, premazi itd. U slučaju određenih vrsta ambalažnog otpada, i sam materijal predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Recimo, poznato je da je PET plastika ogroman globalni problem, ne samo zbog neuništivosti, već i zbog tendencije da otpušta mikroplastiku i da ovi sitni delovi plastike zatim dospevaju u zemljište, vodu i živa bića. Istraživanja su pokazala da se mikroplastika nalazi gotovo u svemu (uključujući hranu), a zastrašujuća statistika govori u prilog tome da svako od nas nedeljno pojede toliku količinu plastike, da bi se od nje mogla sastaviti jedna platna kartica!

Ne moramo posebno da naglašavamo koliko je važno rešiti se ambalažnog otpada na savestan način, da ne bi predstavljao pretnju za živa bića i prirodu oko nas, niti se nakupljao u životnoj sredini ili na deponijama kao jedna od najučestalijih vrsta otpada.

Evo i liste ambalažnog otpada koji otkupljujemo i recikliramo u Steel Impex-u:

  • otpadni karton
  • otpadni papir
  • otpadna staklena ambalaža
  • otpadna drvena ambalaža
  • otpadna pet ambalaža
  • otpadni najlon

A rešenje koje svaki otpad pretvara u novi iskoristivi resurs je, naravno, reciklaža!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter