Ambalažni otpad je ključan u našoj svakodnevici zbog brojnih korisnih svojstava i mogućnosti da se u njemu transportuju i čuvaju najrazličitiji proizvodi. Najčešće se u ovu svrhu koriste razni tipovi plastike, papir i karton, staklo, metal i drugi materijali.

Šta je ambalažni otpad?

Svi materijali koji se koriste za pakovanje proizvoda, zaštitu i transport od proizvođača do potrošača predstavljaju ambalažni otpad nakon upotrebe.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom materijali koji se koriste u proizvodnji ambalaže moraju biti dizajnirani tako da tokom svog ciklusa upotrebe ispunjavaju uslove zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Najčešći ambalažni otpad su plastične PET flaše, celofani, kutije, kese, staklena ambalaža, najlon, drvene kutije, papirne kutije, streč folije i slične vrste otpada.

Kako se odvija reciklaža ambalažnog otpada?

 • Sakupljanje: Otpad se preuzime od fizičkih i pravnih lica
 • Sortiranje: Sakupljeni material se razvrstava na plastiku, papir, staklo, metal i plastičnu ambalažu
 • Čišćenje: Sortirana sekundarna sirovina se čisti od ostataka hrane i nalepnica. Ovo je veoma biran korak kako bi proces reciklaže bio efikasan i kako bi proizvodi dobijeni od ambalažnog otpada bili visokog kvaliteta.
 • Usitnjavanje: Materijali kao što su plastika i metal se usitnjavaju kako bi se lakše tretirali u sledećim koracima.
 • Dalji tretman: Daljim tretmanom se usitnjena sirovina kao što su PET flekice topi, peletira i sl. kako bi se dobili novi proizvodi koji imaju široku primenu

Zašto je reciklaža ambalažnog otpada važna?

Najveći problem sa ambalažnim otpadom je da zbog njegove svakodnevne upotrebe predstavlja najveći procenat otpada na deponijama i u životnoj sredini generalno.

Generisanje ambalažnog otpada dovodi do sledećih problema:

Zagađivanje životne sredine – kese, flaše i papir najčešće završavaju kao otpad na ulici i u parkovima, šumama i vodama ugrožavajući na taj način živi svet.

Emisija štetnih gasova – proizvodnja i transport ambalaže utiče na povećanje potrošnje električne energije i povećanu emisiju gasova koji pojačavaju efekat staklene bašte.

Prenatrpavanje deponija i stvaranje divljih deponija – ambalažni otpad zbog svoje zapremine zauzima najveći procenat deponija, a zbog svojih svojstava otpušta hemikalije u zemljište i vodu, a često dolazi i do požara pri čemu se zagađuje vazduh.

Trošenje prirodnih resursa – proizvodnja ambalažnog otpada utiče na ubrzano trošenje prirodnih resursa kao što su šume, nafta i minerali.

Zagađivanje mora i reka – količina ambalažnog otpada, naročito flaša i kesa u morima, okeanima i rekama je jedan od najvećih ekoloških problema današnjice.

Većina ambalaže pored osnovnih materijala sadrži i dodatne štetne materije kao što su lepkovi, boje, premazi itd.

U slučaju određenih vrsta ambalažnog otpada, i sam materijal predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Recimo, poznato je da je PET plastika ogroman globalni problem, ne samo zbog neuništivosti, već i zbog tendencije da otpušta mikroplastiku i da ovi sitni delovi plastike zatim dospevaju u zemljište, vodu i živa bića.

Istraživanja su pokazala da se mikroplastika nalazi gotovo u svemu (uključujući hranu), a zastrašujuća statistika govori u prilog tome da svako od nas nedeljno pojede toliku količinu plastike, da bi se od nje mogla sastaviti jedna platna kartica!

Ne moramo posebno da naglašavamo koliko je važno rešiti se ambalažnog otpada na savestan način, da ne bi predstavljao pretnju za živa bića i prirodu oko nas, niti se nakupljao u životnoj sredini ili na deponijama kao jedna od najučestalijih vrsta otpada.

Reciklaža ambalažnog otpada je jedna od najbitnijih stvari kada je u pitanju očuvanje životne sredine.

Otkup ambalažnog otpada

Ambalažni koji otkupljujemo i recikliramo u Steel Impex-u:

 • Otpadni karton
 • Otpadni papir
 • Otpadna staklena ambalaža
 • Otpadna drvena ambalaža
 • Otpadna pet ambalaža od koje nastaju PET flekice
 • Otpadni najlon
 • Limenke

U Steel Impex-u ćete dobiti najbolje cene za otkup ambalažnog otpada. Pozovite nas za detaljnije informacije.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter