Obojeni metali se razlikuju od metala po tome što ne sadrže gvožđe ni čelik. Zbog toga što su lagani, izdržljivi i jaki, nakon reciklaže obojeni metali mogu ponovo da se koriste u mnogim industrijama - za proizvodnju žica, cevi, baterija, raznih uređaja, nakita, delova računara, pribora za jelo itd.

Ako se pitate, evo šta sve od obojenih metala možete da reciklirate u našim pogonima: bakar, bakarni granulat, mesing, milberi, aluminijum, cink, prohrom, olovo, otpadne kablove, aluminijumske i bakarne hladnjake, statore itd.

Recikliranje ovih materijala direktno smanjuje količinu otpada na deponijama, čineći veliku uslugu za životnu sredinu i živa bića, zbog potencijalnog izlivanja štetnih hemijskih materija u tlo, zagađenja vazduha i vode. Ovim se sprečava dospevanje toksina u lanac ishrane, a smanjuje se i potrošnje energije koja se štedi reciklažom.

Još jedna važna stvar u korist reciklaže obojenih metala je činjenica da su vredniji od metala i da ćete za njih dobiti veću novčanu naknadu!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter