Nakon sečenja i ljuštenja, otpadni kablovi se tretiraju na “granulatoru”, gde se vrši tretman koji podrazumeva odvajanje metalnog jezgra (bakra i aluminijuma) od izolacionog materijala (plastika, guma, papir) i mlevenje.

U ovom procesu se dobijaju bakarne i aluminijumske granule kao nova sirovina za dalje korišćenje.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter