Nakon sečenja i ljuštenja, otpadni bakarni i aluminijumski kablovi se tretiraju na “granulatoru”, gde se vrši tretman koji podrazumeva odvajanje metalnog jezgra (bakra i aluminijuma) od izolacionog materijala (plastika, guma, papir) i mlevenje.

Benefiti proizvodnje bakarnih i aluminijumskih granula od otpada:

  • Ušteda energije: reciklažom bakra se štedi 85% energije koja je potrebna za proizvodnju nove količine bakra;
  • Široka primena ovih metala: bakar je odličan provodnik, dok je aluminijum metal koji zbog svoje lakoće i karakteristika ima široku primenu u auto i avio industriji;
  • Zaštita životne sredine: proces oksidacije jedne aluminijumske limenke na deponiji traje 500 godina;
  • Smanjenje potrošnje resursa: reciklažom jedne tone aluminijuma se uštedi velika površina na deponijama (10m3), 6.000 litara nafte i 14.000 kWh električne energije.

Kako se dobijaju bakarne i aluminijumske granule u Steel Impex-u?

Procesom granulacije i mlevenja kablova i obojenih metala dobijaju se sitni komadi bakra i aluminijuma. Najčešće, tretmanom otpadnih kablova i materijala izdvajamo bakar i aluminijum.

Proces se sastoji od nekoliko koraka:

  • Tretman otpadnih kablova – uzdužno stripovanje i granulacija bakarnih kablova
  • Uzdužno stripovanje otpadnih kablova
  • Odvajanje bakra iz statora i rotora
  • Uzdužno sečenje aluminijumskih hladnjaka, odvajanje aluminijuma
  • Tretman bakra i aluminijuma na granulatoru i odvajanje nečistoća kao što je papir, guma, plastika
  • Mlevenje bakra i aluminijuma i dobijanje granula

Od alumunijumskih konzervi, hladnjaka, prozorskih okvira, aviona, reciklažom nastaju komadi aluminijuma do 10cm, a od tih komada se proizvode aluminijumske granule.

Više o reciklaži aluminijuma možete pročitati ovde.

Od bakarne cevi, otpadnih kablova, nakita, brava, česmi, oluka, cevi za vodovodne instalacije i grejanje nastaje bakarne granula veličine do 5cm.

U ovom procesu se dobijaju bakarne i aluminijumske granule kao nova sirovina za dalje korišćenje.

Granule se nakon toga mogu topiti i koristiti za nastanak novih proizvoda kao što su elektronske komponente, novi kablovi, građevinski materijal, komponente za automobilsku industriju, kućni uređaji, bela tehnika i drugo.

Kompanija Steel Impex vrši otkup bakra na svojim lokacijama u Novom Sadu i Kraljevu.

Reciklaža metala

Pogledajte Video

Za naručivanje bakarnog i aluminijumskog granulata kontaktirajte nas putem maila ili telefonom!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter