Pored otkupa otpada i prodaje sirovina nastalih u procesu prerade, u našim reciklažnim centrima u Novom Sadu i Kraljevu, vršimo i usluge sečenja, baliranja, šredovanja, merenja, utovara i istovara itd.

Tu smo za sva Vaša pitanja!

Sečenje na makazama

U reciklažnom centru – u Kraljevu, vršimo sečenje većih komada metalnog otpada na međunarodno priznate dimenzije.

Sečenje

Pre tretmana metalnog otpada tzv. makazama, vrši se predtretman metalnog otpada sečenjem tehničkim gasovima.

Baliranje

U ograncima u Novom Sadu i Kraljevu, otkupljujemo sečeni lim od kojih pravimo bale standardne veličine, kako za domaće, tako i za inostrane kupce.

Našim dobavljačima takođe nudimo uslugu baliranja na njihovom skladištu, i na taj način omogućavamo maksimalnu iskorišćenost prilikom transporta.

Drobljenje na šrederu

U reciklažnom centru – u Kraljevu nalazi se jedini registrovani šreder u Republici Srbiji, te spadamo u jedinog zvaničnog operatera koji može da vrše otkup i tretman reciklaže otpadnih vozila.

Šreder vrši drobljenje i razdvajanje metalnih, obojenih i nemetalnih delova. Metalni otpad se usitnjava na čist E40 (granulat metala) – bez primesa nečistoća, koji je spreman za dalji tretman u železari.

U slučaju otpadnih vozila, nakon uklanjanja delova koji se svrstavaju u opasan otpad (otpadna ulja, gasovi, akumulatori, zauljeni delovi), i neopasan otpad (sunđeri, plastika itd), tzv. školjka automobila se prevozi do šredera u kojem se vrši mlevenje i ekstrakcija obojenih metala od mlevenog lima.

Uslužno merenje

U reciklažnim centrima u Petrovaradinu i Kraljevu, posedujemo kamionske vage, te na zahtev možemo izvršiti uslužno merenje. Osim toga, u Kraljevu možemo da vršimo i uslužno merenje železničkih vagona.

Smeštaj robe u javno-carinskom skladištu

Privremeno smeštanje Vaše robe u javnom skladištu Steel Impex-a.

Usluge utovara / istovara kamiona i vagona na Steel Impex industrijskom koloseku

U reciklažnom centru u Kraljevu, posedujemo otvoreno javno-carinsko skladište, te na zahtev možemo da izvršimo privremeno smeštanje Vaše robe.

Uz pomenuto skladištenje, na zahtev vršimo i usluge utovara / istovara bagerom, viljuškarom gotovo svih prevoznih sredstava (kamiona i vagona) na Steel Impex industrijskom koloseku.

Korišćenje industrijskog koloseka

Na zahtev postoji mogućnost korišćenja industrijskog koloseka koji je u vlasništvu Steel Impex-a u Kraljevu, kao i usluga istovara / utovara u vagone.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter