Prisustvo metala u našim životima je neminovan i vidimo ga u svakodnevnim predmetima od escajga, automobila, pa sve do mostova i ograda. Rudarstvo je značajna grana industrije, ali ujedno nenadoknadivo zagađuje i narušava životnu sredinu, a proizvodnja podrazumeva trošenje ogromnih količina energije i doprinos globalnom zagrevanju.

Zašto je reciklaža metala važna?

Ako uzmemo u obzir sve posledice dolaska do ruda metala, reciklaža je logičan izbor za uštedu resursa i očuvanje prirode.

Na primer, korišćenjem recikliranog čelika smanjujemo zagađenje vazduha za 86%, upotrebu vode do 40%, a smanjuje se i zagađenje vode do 76%.

I ne samo to, reciklaža doprinosi i smanjenju količine otpadnog metala koji zauzima mesto na deponijama (sekundarne sirovine, limenke, kablovi…).

Metali su vredni materijali koji se mogu reciklirati neograničen broj puta bez uticaja na njihova svojstva.

Metalni otpad ima značajnu finansijsku vrednost i to je ono što motiviše ljude da ga skupljaju i predaju operaterima na otkup.

Kada je u pitanju otkup metala, uz novčanu naknadu koju dobijate doprinosite i očuvanju životne sredine.

Reciklažom metala se smanjuje korišćenje prirodnih resursa jer se smanjuje korišćenje energije koja bi bila potrebna za svaranje proizvoda od novih sirovina i proizvodnju novih metala iz rude.

Reciklaža emituje manje ugljen dioksida i drugih štetnih gasova koji pojačavaju efekat staklene bašte, od proizvodnje.

Vrste metala koji se recikliraju

Metale koji se recikliraju možemo podeliti u dve grupe crni metali i obojeni metali (aluminijum, bakar, mesing…). Crni metali su metali koji se dobijaju kombinacijom gvožđa i ugljenika. Najčešći metali ovog tipa su čelik i njegove legure, kovano gvožđe i liveno gvožđe. Više o otkupu gvožđa možete pročitati ovde.

Kako se odvija reciklaža metala?

Reciklaža metala je jednostavna i podrazumeva obradu metala sečenjem ili topljenjem, kako bi se dobile nove sirovine za upotrebu kao što je šredovan metal, a važno je naglasiti i da svi metali na bazi gvožđa i čelika mogu neograničeno puta da se recikliraju bez gubitaka u kvalitetu, što ih čini idealnim za ponovno korišćenje za proizvodnju različitih materijala.

Osnovne faze reciklaže metala su sledeće:

 • Sakupljanje – prva faza kreće sakupljanjem metala i sekundarnih sirovina koje sadrže metal od fizičkih i pravnih lica;
 • Sortiranje – Ova faza predstavlja odvajanje metala od drugog otpada;
 • Usitnjavanje – Da bi se omogućio dalji tretman metalnog otpada, odnosno topljenje, neophodno ga je usitniti na šrederu;
 • Topljenje – Metalni otpad se topi u peći. Svaka vrsta metala se topi u peći specijalno dizajniranoj za taj metal. U ovom koraku se troši najviše energije, ali je ta energija i dalje manja od energije potrebne za proizvodnju novih proizvoda;
 • Purifikacija – prečišćavanjem se osigurava da finalni proizvod je visokogkvaliteta i bez kontaminata. Elektroliza je jedan od najčešćih metoda purifikacije;
 • Učvršćivanje – Nakon prečišćavanja, istopljeni metal se hladi kako bi seučvrstio. U ovom procesu metal dobija određeni oblik kao što su metalne šipke kako bi se lakše transportovao i koristio za dobijanje novih proizvoda.

Otkup metala

Vršimo otkup i tretman sledećih vrsta metalnog otpada:

 

 • Čelik: otpadni automobili, građevinski otpad i sl.;
 • Gvožđe: mašine, alati, graševinski otpad i drugo staro gvožđe;
 • Liveno gvožđe: cevi, delovi motora…;
 • Kovano gvožđe: kapije, ograde;
 • Nerđajući čelik: pribor za jelo, razne sprave, alati…

Reciklaža metala

Pogledajte Video

Bezbroj je razloga za reciklažu - na Vama je samo da nas pozovete kako bi došli po metalni otpad i otpočeli ovaj proces već danas!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter