Prisustvo metala u našim životima je neminovan i vidimo ga u svakodnevnim predmetima od escajga, automobila, pa sve do mostova i ograda. Rudarstvo je značajna grana industrije, ali ujedno nenadoknadivo zagađuje i narušava životnu sredinu, a proizvodnja podrazumeva trošenje ogromnih količina energije i doprinos globalnom zagrevanju.

Ako uzmemo u obzir sve posledice dolaska do ruda metala, reciklaža je logičan izbor za uštedu resursa i očuvanje prirode. Na primer, korišćenjem recikliranog čelika smanjujemo zagađenje vazduha za 86%, upotrebu vode do 40%, a smanjuje se i zagađenje vode do 76%. I ne samo to, reciklaža doprinosi i smanjenju količine otpadnog metala koji zauzima mesto na deponijama.

Reciklaža metala je jednostavna i podrazumeva obradu metala sečenjem ili topljenjem, kako bi se dobile nove sirovine za upotrebu, a važno je naglasiti i da svi metali na bazi gvožđa i čelika mogu neograničeno puta da se recikliraju bez gubitaka u kvalitetu, što ih čini idealnim za ponovno korišćenje!

Reciklaža metala

Pogledajte Video

Bezbroj je razloga za reciklažu - na Vama je samo da nas pozovete kako bi došli po metalni otpad i otpočeli ovaj proces već danas!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Dva centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter