Kako se odvija reciklaža otpada u Steel Impex-u?

Reciklaža Steel Impex

Svaki komad otpada se u procesu reciklaže obrađuje do sastavnih delova, kako bi se od njega ponovo dobila sirovina za upotrebu ili gotov proizvod spreman za korišćenje.

Recikliranje otpada

Proces reciklaže u našem centru za reciklažu se odvija u nekoliko koraka, a najvažniji su:

Sakupljanje i izdvajanje otpada

Ovo je prvi korak u reciklaži otpada. Otpad se preuzima od pravnih i fizičkih lica i nakon toga nastavlja svoj dalje u procesima reciklaže.

Kada se otpad nađe u reciklažnom centru, on se razvrstava. Različite vrsta otpada se sortiraju, i odvajaju se od druge vrsta otpada ili od otpada koji ne može da se reciklira. Nakon razvrstavanja otpada, sledi tretman otpada koji zavisi od vrste otpada.

Tretman otpada

Kada je u pitanju plastični otpad kao što je PET ambalaža, vrši se odvajanje čepova i etiketa, nakon čega se plastične flaše melju i mogu da se koriste u proizvodnji novih flaša, u tekstilnoj industriji i sl…

Otpadne gume se čiste i peru pre usitnjavanja i mlevenja (šredovanja). Od automobilskih i kamionskih guma nastaju proizvodi koji imaju široku primenu u građevini i proizvodnji različitih vrsta podnih obloga.

U reciklaži otpadnih vozila, prvo se radi odvajanje opasnog od neopasnog otpada. Antifriz, ulje, kočiono ulje, freon, akumulatori su opasan otpad, a nakon njihovog odvajanja školjka vozila se drobi i usitnjava u šrederu pri čemu nastaju sirovine metala i obojenih metala koji se koriste kao nova sirovina.

Reciklaža metala podrazumeva usitnjavanje, topljenje, prečišćavanje i učvršćivanja gvožđa i čelika koje se nakon toga koriste kao sirovine u daljoj proizvodnji.

Reciklaža obojenih metala obuhvata izdvajanje i tretman plemenitih metala kao što su bakar, aluminijum, mesing, kalaj i sl. i nastanak vrednih sirovina.

Ambalažni otpad kao što je papir, karton, staklo, drvo, najlon se sortira i tretira različitim načinima u zavisnosti od vrste otpada. Reciklaža papira je veoma značajna kada je u pitanju očuvanje prirodnih resursa.

Kada je u pitanju elektronski otpad, izdvajaju se vredne komponente, metali i obojeni metali koji mogu dalje da se koriste.

Dobijanje novih sirovina

Poslednji korak u reciklaži je upotreba recikliranih materijala koji se mogu ponovo iskoristiti za proizvodnju novih proizvoda.

Zašto je reciklaža bitna?

Šta je reciklaža?

Postoji mnogo razloga zašto je reciklaža važna, a ovo su neki od njih:

Očuvanje prirodnih resursa

Reciklaža omogućava da se materijali koriste umesto da se odlažu na deponiju, pri čemu se štede resursi koji se troše proizvodnjom novih sirovina. Naročito je bitna ušted nafte, vode i električne energije. Recikliranjem različitih materija i stvari se štiti životna sredina i utiče se na održivi razvoj. Reciklaža je jedna od ključnih faktora cirkularne ekonomije.

Smanjenje divljih deponija

Reciklaža smanjuje količinu otpada koja završi na deponijama, redukuje se deponije, čime se štite voda, vazduh i zemljište od zagađenja. Takođe, čuvaju se prirodna staništa biljaka i životinja. Na ovaj način se pospešuje upravljanje otpadom i utiče se na životnu sredinu. [1]

Smanjenje efekta staklene bašte

Proizvodnja novih sirovina na povećanu emisiju gasova staklene bašte kao što je ugljen dioksid i metan, dok reciklaža zahteva mnogo manju potrošnju energije i utiče na manje zagađenje vazduha.

Ušteda energije

Reciklaža otpada zahteva manje energije koja je potrebna za proizvodnju novih sirovina. Npr. reciklažom jedne limenke štedi se 95% energije nego što je proivodnja nove limenke. Takođe, reciklaža jednog automobila uštedi energiju koja može da snabdeva jedno domaćinstvo električnom energijom tokom cele godine.

Ekonomski benefiti

Ukoliko posedujete otpad umesto da ga bacite, možete ga predati operaterima i zaraditi.

Šta sve može da se reciklira?

Reciklaza Steel Impex

Postoji mnogo vrsta otpada koje mogu da se recikliraju, a najčešći otpad koji se reciklira je:

Metal

Metali su vredni materijali koji se mogu reciklirati neograničen broj puta bez uticaja na njihova svojstva.

Metalni otpad ima značajnu finansijsku vrednost i to je ono što motiviše ljude da ga skupljaju i predaju operaterima na otkup.

Kada je u pitanju otkup metala, uz novčanu naknadu koju dobijate doprinosite i očuvanju životne sredine.

Više o reciklaži metala pročitajte ovde.

Aluminijum i drugi obojeni metali

Aluminijum je obojeni metal koji može bezbroj puta da se reciklira bez gubljenja svojstava. Najviše aluminijumskog otpada nastaje upotrebom limenki i konzervi.

Nakon reciklaže aluminijuma on se može koristiti za proizvodnju novih limenki, ali i za proizvodnju delova za automobile, bicikle, avione. Reciklažom otpadnih kablova se izdvaja bakar koji se dalje koristi kao granulirani proizvod.

O reciklaži obojenih metala možete pročitati više ovde.

Plastika

Plastika je jedan od najkorišćenih materijala i samim tim je i procenat plastike u otpadu veoma velik. Najčešća reciklirana plastike je PET ambalaža.

Plastične flaše, boce, ambalaža deterdženata, šampona, stolice, stolovi i sl. nakon upotrebe mogu da se recikliraju. S obzirom na količine plastike koje se proizvede godišnje, recikliranje plastike je od primarnog značaja kada je u pitanju očuvanje životne sredine i održivi razvoj. Reciklažom plastike se pre svega smanjuje količina plastike koja se nalazi na deponijama i u prirodi.

O reciklaži plastike možete pročitati više ovde.

Otpadna vozila

Zbog svojih gabarita otpadna vozila (školjke automobila) predstavljaju veliki ekološki problem jer zauzimaju veliku površinu.

U Steel Impexu vršimo reciklažu otpadnih i havarisanih vozila, nakon čega nastaju metali i obojeni metali koje se koriste kao nove sirovine. Steel Impex poseduje jedini registrovani šreder u Republici Srbiji i spada u jedinog operatera koji može da reciklira otpadna vozila.

Više o reciklaži vozila pročitajte ovde.

Otpadne gume

S obzirom na broj automobila, kamiona i drugih prevoznih sredstava, količina otpadnih guma je ogromna. Poslednjih godina sve više guma se reciklira i dobijaju se različiti proizvodi koji ima široku primenu u raznim industrijama.

Više o reciklaži guma pročitajte ovde.

Papir, karton, staklo

Papir i karton se takođe često recikliraju. Nakon toga od ovih recikliranih materijala se proizvode toalet papir, maramice, časopisi i sl. Reciklaža papira je važna pre svega zbog očuvanja prirodnih resursa koji se troše za njegovu proizvodnju.

Staklo takođe može da se reciklira neograničen broj puta bez gubljenja karakteristika. Najviše se recikliraju staklene flaše. Nakon recikliranja staklo se koristi za proizvodnju novih staklenih flaša. Reciklaža stakla smanjuje količinu inertnog otpada na deponijama.

Više o reciklaži ambalažnog otpada pročitajte ovde.

Elektronski otpad

Osim toksičnih supstanci, električni i elektronski otpad u svom sastavu često ima i vredne materijale koji se mogu ponovo koristiti.

Više o reciklaži elektronskog otpada pročitajte ovde.

Recikliranje i proizvodi koji nastaju nakon toga:

Proizvodi nakon reciklaže

 

Politika naše kompanije je zero waste i podrazumeva potpuno iskorišćavanje otpada, bez gubitka resursa ili proizvodnje nusprodukata koji se odbacuju. Reciklažom različitih vrsta otpada proizvodimo sirovine koje imaju široku primenu kako u daljoj proizvodnji, tako i u svakodnevnom životu.

Reciklažom otpada u Steel Impex-u, nastaju sledeći proizvodi:

Šredovan metal

E40 – Šredovan metal je metalni otpad koji se dobija drobljenjem – šredovanjem i pretvara u manje fragmente u procesu reciklaže metala. Šredovan metal nakon toga ima široku primenu u proizvodnji čelika, obojenih metala, proizvodnji energije, u građevinskoj industriji i sl.

Više o šredovanom metalu možete pročitati ovde.

PET flekice

PET flekice su mali, usitnjeni delovi plastike koje nastaju reciklažom PET ambalaže. PET flekice imaju široku primenu i koriste za proizvodnju različitih proizvoda.

Više o PET flekicama možete pročitati ovde.

Gumeni čips

Gumeni čips nastaje usitnjavanjem guma na šrederu – gume se seku i usitnjavaju na veličinu koja je najoptimalnija za dalji tretman. Nakon mlevenja, otpadne gume su usitnjene na veličinu oko 5mm i predstavljaju sirovinu koja se koristi u mnogobrojne svrhe zbog svoje energetske vrednosti, izdržljivosti i čvrstoće.

Više o gumenom čipsu pročitajte ovde.

Gumeni granulat

Gumeni granulat je sirovina koja nastaje reciklažom otpadnih guma. To su usitnjeni delovi gume koji se dobijaju procesom mlevenja i usitnjavanja na šrederu. Zbog svojih karakteristika kao što je dugotrajnost, otpornost na udarce i klizanje, gumeni granulat ima široku primenu u građevini, sportskim igralištima, proizvodnji različitih gumenih podloga i proizvodnji novih gumenih proizvoda u različitim industrijama.

Više o gumenom granulatu možete pročitati ovde.

SBR gumene ploče

SBR ploče nastaju nakon reciklaže otpadnih pneumatika, kada se reciklirana guma pomeša sa lepkom i bojom. Zbog visoke izdržljivosti, vodootpornosti i upijanja vibracija, SBR ploče imaju široku primenu kao oprema za različita sportska igrališta.

Najčešče se upotrebljavaju kao gumene podloge za dečija igrališta, staze za trčanje, gumene podloge za teretane i različite sportove.

Više o SBR gumenim pločama možete pročitati ovde.

Reciklaža u Srbiji

U Srbiji se na deponije baca oko 60 miliona tona otpada godišnje. Ovo nije samo ekološka katatrofa, već i ogroman ekonomski gubitak.

Naša misija je transformacija otpada u resurse kroz inovativne reciklažne procese i težnja ka očuvanju životne sredine, kroz održiva rešenja za bolju budućnost planete. Naš rad objedinjuje zajednicu i industriju sa ciljem stvaranja čistije i zelenije planete za generacije koje dolaze.

Naša vizija je stvaranje održivog i ekološki osvešćenog društva pretvaranjem otpada u resurse, postavljajući standard za inovacije u oblasti reciklaže i doprinoseći čistijem i zelenijem svetu za buduće generacije.

Vršimo reciklažu u Srbiji na sledećim lokacijama:

Reciklaža Novi Sad

Vršimo reciklažu otpada na različitim lokacijama.

Možete predati neopasan otpad na reciklažu u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Pozovite nas kako bi vam mi organizovali prevoz ukoliko vi niste u mogućnosti, ili imate veće količine otpada.

Reciklaža Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu vršimo otkup otpada i reciklažu.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko niste u mogućnosti sami da predate otpad, kontaktirajte nas i mi dolazimo na vašu adresu.

Reciklaža Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije i ona će biti u Beogradu. Više o tome možete pročitati ovde.

Reciklaža – Zaključak:

Recikliranje i selekcija otpada je aktivnost koja je neophodna pre svega zbog zaštite životne sredine, očuvanja prirodnih resursa, održivog razvoja i cirkularne ekonomije. Reciklažom se smanjuje broj divljih deponija i površine deponija, potrošnja energije, korišćenje resursa kao što su nafta, metali, rude i sl. Postoje različite vrste otpada koji se recikliraju, a najbitnije je da nakon toga nastaju proizvodi koji imaju široku primenu u različitim oblastima i industrijama. Proces proizvodnje novih materijala od otpada je velikog značaja, kako zbog ekologije tako i zbog ekonomskih benefita.

Ukoliko imate različite vrste otpada i želite da ga reciklirate kontaktirajte nas i mi ćemo ga preuzeti!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter