Pravilno sortiranje je važno i zbog efikasnosti reciklaže i zbog kvaliteta proizvoda koji se dobijaju nakon reciklaže.

Ovo se odnosi kako na fizička lica koja su najveći generatori ambalažnog otpada, tako i za kompanije i industrije koji u svojim procesima proizvodnje stvaraju velike količine različitih vrsta otpada.

Benefiti selekcije otpada

Selekcija otpada, pored poboljšanja efikasnosti reciklaže utiče na smanjenje otpada na deponijama i stvaranje divljih deponija, zaštitu životne sredine i štednju energije i prirodnih resursa, kao i efikasno upravljanje otpadom.

Kako se otpad sortira?

Otpad se sortira prema kategorijama i materijalu od koga je napravljen.

PET ambalaža za pića se odvaja od drugog plastičnog otpada poput kanistera, posuda, ambalaža za kozmetiku i druge plastike koja nije napravljena od polietilen tereftalata već od HDPE (polietilen visoke gustine).

Otpaci od hrane se odvajaju od drugog otpada i koriste se za kompostiranje.

Papir i karton se takođe razdvajaju.

Otpadne gume se recikliraju posebno i od njih se proizvodi gumeni granulat od kojeg nastaje veliki broj proizvoda različite namene.

U Steel Impexu vršimo reciklažu otpadnih i havarisanih vozila, nakon čega nastaju metali i obojeni metali koje se koriste kao nove sirovine. Steel Impex poseduje jedini registrovani šreder u Republici Srbiji i spada u jedinog operatera koji može da reciklira otpadna vozila.

Nakon reciklaže aluminijuma dobijenog od limenki, on se može koristiti za proizvodnju novih limenki, ali i za proizvodnju delova za automobile, bicikle, avione.

Reciklažom otpadnih kablova se izdvaja bakar koji se dalje koristi kao granulirani proizvod.

Primarna i sekundarna selekcija otpada

Primarna selekcija otpada

Primarna selekcija otpada je sortiranje otpada na mestu njegovog nastanka. Na primer, ukoliko PET ambalažu nakon upotrebe flaširane vode odvojite od ostalog otpada u vašem domaćinstvu, to je primarna selekcija otpada.

Na ovaj način se najčešće razdvaja otpad koji nastaje u domaćinstvima i poslovnim prostorima. Otpad koji se na ovaj način razdvaja je PET ambalaža, plastika, karton, papir, metal, limenke, gume, biorazgradivi otpad i sl.

Zastupljena je mokra-suva podela. U “mokar” otpad spada biorazgravidi otpad kao što su ostaci od hrane. U “suv” otpad spada čvrst otpad poput flaša, limenki…

Sekundarna selekcija otpada

Sekundarna selekcija otpada je razvrstavanje otpada u reciklažnim centrima. Kada se različit otpad transportuje u reciklažne centre ili deponije i nakon toga se razvrstava, odvajaju se nečistoće i sortiraju se otpadi koji dalje nastavljaju put u reciklaži.

Kako da zaradite selekcijom otpada?

Kompanija Steel Impex vrši otkup i preuzimanje različitih vrsta sekundarnih sirovina.

Ukoliko sakupljate PET ambalažu, papirni i kartonski otpad, imate elektronski otpad ili otpadne gume možete ih doneti u naše reciklažne centre u Novom Sadu i Kraljevu i zaraditi.

Otkupljujemo različite vrste otpada kao što je:

Metalni otpad

 • Gvožđe,
 • Kovano gvožđe,
 • Čelik.

Aluminijumski otpad

 • Limenke
 • Konzerve
 • Folije za hranu
 • Kablovi

Otpadna vozila

Nakon uklanjanja različitih delova automobila, oni se razvrstavaju u opasan i neopasan otpad, a školjka automobila se prevozi do šredera u kojem se vrši mlevenje i ekstrakcija obojenih metala, kablova, plastike, gume, stakla.

Obojeni metali

U našim pogonima možete da reciklirate obojene metale kao što su: bakar, bakarni granulat, mesing, milberi, aluminijum, sekundarne sirovine kao što su limenke, cink, prohrom, olovo, otpadne kablove, aluminijumske i bakarne hladnjake, statore itd.

Otpadne gume

Otkupljemo automobilske i kamionske gume.

Ambalažni otpad

 • PET ambalaža
 • HDPE ambalaža
 • Papir i karton
 • Staklena ambalaža
 • Otpadna drvena ambalaža

Elektronski otpad

 • Sudomašine
 • Veš mašine
 • Bušilice
 • Šporete
 • Usisivače i sl.

Ukoliko imate različite vrste otpada i želite da ga reciklirate kontaktirajte nas i mi ćemo ga otkupiti!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter