Šta je održivi razvoj?

Održivi razvoj se odnosi na pristup koji teži očuvanju i ravnoteži ekosistema i prirodnih resursa kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje životne sredine. Ovaj pristup se zasniva na zadovoljavanju potreba sadašnjih generacija, ne ugrožavajući buduće generacije u zadovoljavanju njihovih.

Zašto je održivi razvoj važan?

Održivi razvoj je esencijalan jer nam omogućava da sačuvamo prirodne resurse za buduće generacije. Sa stalnim rastom populacije i potrebama društva, važno je usmeriti se ka praksama koje ne iscrpljuju resurse naše planete. Održivi razvoj pomaže nam da se suočimo sa globalnim izazovima poput klimatskih promena i zagađenja.

Benefiti održivog razvoja

Osim što čuvamo prirodu, održivi razvoj donosi i niz drugih benefita. Smanjenje otpada i efikasnija upotreba resursa doprinose čistijem okruženju i boljem kvalitetu života za zajednicu.

Reciklaža kao ključ održivosti

Reciklaža smanjuje količinu otpada i čuva sirovine, čime doprinosi očuvanju planete.

Cirkularna ekonomija kao neizostavni deo održivog razvoja

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija je model pri kojem materijali i proizvodi ne postaju otpad na kraju njihovog puta. U cirkularnoj ekonomiji, proizvodi i materijali cirkulišu kroz procese reciklaže, održavanja, ponovnog korišćenja, prerade i obnavljanja. Na ovaj način cirkularna ekonomija pozitivno utiče na klimatske promene, zagađenje, stvaranje otpada i živi svet.

U trenutnoj ekonomiji, materijali i sirovine se esploatišu iz prirode, koriste se u proizvodnji, ti proizvodi se korise i na kraju postaju otpad – ovo je linearni sistem, odnosno linearna ekonomija. Linearna ekonomija se zasniva na modelu proizvedi – iskoristi – odbaci. Na ovaj način se proizvodi velika količina stvari od jeftinijih materijala koja ima ograničeni vek upotrebe i trajanja kako bi se podstakla kupovina novih stvari.

S druge strane, cirkularna ekonomija sprečava nastanak otpada tako što proizvodi koji se više ne koriste postaju sirovina. Cirkularna ekonomija se zasniva na modelu recikliraj – koristi – recikliraj.

U takvoj ekonomiji, sve forme otpada poput odeće, metala, elektronike, ambalažnog otpada i slično se vraćaju u ekonomiju jer se dalje koriste.

Na ovaj način se ne štiti samo priroda, već se i prirodne sirovine koriste pametnije, razvijaju se novi sektori i poslovi.

Uloga Steel Impex-a u održivom razvoju

Naša kompanija posvećena je održivom razvoju kroz inovacije u oblasti reciklaže.

Kroz kontinuirano unapređivanje tehnologija i praćenje novih trendova, trudimo se da ostanemo lideri u oblasti reciklaže.

Inovacije su ključne za uspeh u održivosti. Aktivno pratimo nove tehnologije i pristupe kako bismo bili u toku sa savremenim izazovima. Inovacije nam omogućavaju da budemo efikasniji u procesima reciklaže.

Kao jednu od inovacija koje uvodimo na tržište je postupak rafiniranja metalaRefine By Steel Impex.

Steel Impex otvara prvo postrojenje za rafiniranje metala u Srbiji. Rafiniranje metala je postupak reciklaže pri čemu se dobijaju različiti metali i obojeni metali sa 99.9% čistoće.

Rafinirani metal ima mnoge prednosti, uključujući povećanu čistoću, veću otpornost i manji ekološki uticaj. Novo postrojenje će omogućiti pretvaranje otpadnih vozila, elektro motora, elektronskog i električnog otpada, aluminijumskih čepova i limenki u visokokvalitetni granulirani aluminijum, bakar i nerđajući čelik, čistoće čak 99,99%.

Kroz najsavremeniju tehnologiju i stručnost našeg tima, ovaj pogon će prvi put u Srbiji omogućiti rafiniranje metala na način koji čuva kvalitet, obezbeđujući materijale koji se mogu ponovno uvesti u proizvodne cikluse, štedeći resurse i smanjujući troškove.

Rafiniranje metala Steel Impex

Dakle, ova tehnologija nije samo važna zbog smanjenja otpada; ona stvara proizvode koji su ekološki odgovorni, ekonomični i funkcionalni. Rafiniranje metala je jedna od stvari koja u potpunosti oslikava našu viziju i misiju.

Uloga kompanija u održivom razvoju

Da li ste već razmišljali o tome kako ekološki osvešćene i odgovorne kompanije privlače sve više interesovanja? Danas je održivost ono ka čemu se teži, a zelena inicijativa svakako ne prolazi neprimećeno. Na ovaj način možete povećati i profit kompanije, istovremeno čineći dobro za životnu sredinu i zajednicu.

Svi mi imamo ulogu u očuvanju naše planete. Pozivamo vas da se pridružite održivim praksama. Bilo da je to odvajanje otpada ili podrška održivim inicijativama, svaki korak je važan. Zajedno možemo stvoriti pozitivne promene.

Održivi razvoj nije samo cilj, već i naša odgovornost. Kroz posvećenost reciklaži i održivim praksama, gradimo most ka boljoj budućnosti. Sačuvajmo našu planetu za sledeće generacije.

Dakle, imajući u vidu sve benefite reciklaže koje smo nabrojali, ukoliko imate otpad – ne oklevajte da nas pozovete!

Osiguraćemo transport otpada u naš reciklažni pogon, nakon čega će proći proces prerade i pretvaranja u nove proizvode za široku namenu.

Kontaktirajte naš tim već danas, kako bismo što pre kreirali idealno rešenje za Vaše jedinstvene potrebe i otpočeli proces uklanjanja i reciklaže otpada!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter