Fizičke odlike plastike čine je jednim od najpopularnijih materijala savremenog doba. Svi je koristimo. Čak i kada bismo želeli, gotovo da ne možemo da je izbegnemo. Ona je otporna, jeftina, lagana i praktično neuništiva.

Nažalost, ova poslednja karakteristika čini je i problematičnom, ali to ne mora da bude slučaj. Ukoliko Vaša kompanija proizvodi plastični otpad ili prosto na kraju dana imate gomilu jednokratne plastike koja više nema funkciju, tu smo da pomognemo – reciklažom.

Osim što ćete se fizički rešiti otpada, evo zašto ćete želeti da postanete jedna od onih kompanija koje recikliraju plastiku:

Povećanje profitabilnosti, unapređenje poslovanja i poboljšanje ugleda kompanije

Da li ste već razmišljali o tome kako ekološki osvešćene i odgovorne kompanije privlače sve više interesovanja? Danas je održivost ono ka čemu se teži, a zelena inicijativa svakako ne prolazi neprimećeno. Na ovaj način možete povećati i profit kompanije, istovremeno čineći dobro za životnu sredinu i zajednicu.

Smanjenje ekološkog otiska i očuvanje životne sredine

Poznato je da sitni komadi mikroplastike dospevaju u zemlju i vodotokove, te vodu za piće i hranu koju jedemo. Reciklaža sprečava da do toga dođe tako što predmete od plastike, koji više nemaju upotrebnu vrednost, ponovo pretvara u sirovinu. Kao vlasnici kompanija koje proizvode ili koriste velike količine plastike, imamo odgovornost da maksimalno smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu i redukujemo zagađenje. Ovo se upravo postiže reciklažom, jer plastika koja je reciklirana može iznova da se koristi, a samim tim se smanjuje i potrošnje nafte i naftnih derivata koji bi bili upotrebljeni za proizvodnju nove plastike.

Doprinos cirkularnoj ekonomiji, očuvanje resursa i sprečavanje gomilanja otpada

Suprotno linearnom modelu ekonomije, koji podrazumeva kupovinu, korišćenje i bacanje, cirkularna ekonomija nastoji da iskoristi otpad kao resurs i ponovo ga vrati u upotrebu, u novom obliku. Ovako reciklaža pomaže u očuvanju životne sredine, sprečavanju prekomerne proizvodnje, ali i u vraćanju novca u lokalnu ekonomiju obnavljanjem sirovina, koje bi inače završile na deponiji.

Obezbeđivanje radnih mesta

Pretpostavljamo da Vam je, kao i nama, izuzetno važna podrška lokalnoj zajednici. Pored svega gorenavedenog, postoji još jedan bitan aspekt u kome možete da učestvujete. Kada izaberete reciklažu umesto bacanja na otpad, neposredno osiguravate radna mesta onima koji će sakupiti plastični otpad, koji će ga razvrstavati, reciklirati, prodavati sirovinu, stvarati od nje nove proizvode i učestvovati u čitavom lancu prodaje nakon toga. Kada bi Vaš otpad dospeo na deponiju, od njega niko više ne bi imao koristi.

Dakle, imajući u vidu sve benefite reciklaže koje smo nabrojali, ukoliko imate plastični otpad – ne oklevajte da nas pozovete!

Osiguraćemo kontejnere za PET ambalažu, izvršićemo baliranje i odvoženje otpada u naš reciklažni pogon, nakon čega će proći proces prerade i pretvaranja u PET flekice za široku namenu.

Kontaktirajte naš tim već danas, kako bismo što pre kreirali idealno rešenje za Vaše jedinstvene potrebe i otpočeli proces uklanjanja i reciklaže plastičnog otpada!

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter