Šta su sekundarne sirovine?

Sekundarne sirovine su materijali koji se mogu reciklirati i koristiti u proizvodnji novih proizvoda umesto korišćenja novih sirovina za proizvodnju.

Prema Pravilniku Ministarstva zaštite životne sredine, otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina je onaj otpad koji se može ponovo iskoristiti za proizvodnju istih proizvoda ili nekih drugih proizvoda, nakon reciklaže.

Reciklaža sekundarnih sirovina

Sekundarne sirovine

 

Reciklaža sekundarnih sirovina je proces prikupljanja, tretmana i pretvaranja otpada u nove sirovine ili proizvode koji se mogu koristiti ponovo. Kao što smo već napomenuli, sekundarne sirovine su materijali koji su već korišćeni, a umesto da se bace, mogu se reciklirati i pretvoriti u nove proizvode.

Postoje različiti načini prikupljanja sekundarnih sirovina. U kompaniji Steel Impex preuzimamo sekundarne sirovine od pravnih i fizičkih lica. Nakon prikupljanja, sekundarne sirovine se obrađuju i pretvaraju u nove proizvode ili sirovine koje se mogu koristiti u proizvodnji. Reciklaža sekundarnih sirovina je važan korak u očuvanju životne sredine. Više o reciklaži možete pročitati ovde.

Zašto je važno recikliranje sekundarnih sirovina?

Recikliranje sekundarnih sirovina ima mnogo koristi za životnu sredinu, ekonomiju i društvo u globalu.

Korišćenje sekundarnih sirovina umesto primarnih sirovina ima mnogostruke benefite, kao što je:

 • Smanjenje količine otpada – Recikliranjem sekundarnih sirovina smanjuje se količina otpada koja završava na deponijama, čime se smanjuje i potreba za novim deponijama i sprečava se pojava divljih deponija.
 • Ušteda prirodnih resursa – Smanjuje se potreba za korišćenjem prirodnih resursa poput vode, drveta, rude i nafte.
 • Smanjenje emisija gasova staklene bašte – Proces proizvodnje novih proizvoda od sekundarnih sirovina zahteva manje energije i emituje manje ugljen dioksida u poređenju s proizvodnjom novih proizvoda od novih sirovina (primarne sirovine).
 • Ekonomski benefiti – Stvaranje novih radnih mesta, smanjenje troškova proizvodnje
 • Poboljšanje  održivog razvoja – Recikliranje sekundarnih sirovina unapređuje održivi razvoj i cirkularnu ekonomiju.

Koje sekundarne sirovine otkupljujemo u Steel Impex-u?

Otkupljujemo i recikliramo sledeće sekundarne sirovine:

 • PET ambalaža – flaše, boce i drugu PET ambalažu recikliramo i proizvodimo PET flekice
 • Plastični otpad – folije, pakovanja od deterdženata, šampona, igračke, kutije za odlaganje hrane, tacne, burad, kanistri, plastične stolice i stolovi, gajbe, korpe za veš, plastična korita i sl.
 • Bakar I i II klasa – bakarni kablovi, žice, statori, rotori, cevi, hladnjaci. Više o otkupu bakra pročitajte ovde.
 • Aluminijum – otpadni kablovi, limenke, aluminijumski hladnjak i drugi otpad od aluminijuma
 • Gvožđe i čelik – armature, kapije, ograde, građevinski materijal, žice, kovano gvožđe
 • Mesing – kvake, cevi, ventili
 • Otpadni lim 
 • Elektronski otpad  – šporeti, veš mašine, sudo mašine, bušilice, mikseri i sl.
 • Gume – otpadne auto gume, kamionske gume i autobuske gume
 • Papir i karton – knjige, novine, časopisi, kancelarijski papir, kartonske kutije, kartonska ambalaža i dr.
 • Staklo – različita staklena ambalaža
 • Prohrom – bojleri, posude
 • Otpadna drvena ambalaža
 • Mesing – kvake, cevi, ventili
 • Kalaj – ambalaža za hranu, bronza, šipke, legure.

Otpad sekundarnih sirovina i otkup sekundarnih sirovina Steel Impex

Centar za reciklažu Steel Impex vrši otkup i reciklažu različitih vrsta neopasnog otpada. Naše lokacije za reciklažu su u Novom Sadu i Kraljevu, a uskoro otvaramo i treću lokaciju u Beogradu.

Osnovano 2008. godine, preduzeće Steel Impex DOO danas predstavlja lidera na srpskom tržištu u reciklaži otpada.

Tokom 14 godina, uz stalne inovacije i rad na poboljšanju kvaliteta, kompanija se razvija u moderan reciklažni centar, u kome se vrši sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Poverenje i pozitivne povratne informacije zadovoljnih korisnika, koji iz godine u godinu nastavljaju da sarađuju sa nama, govori u prilog kvalitetu i posvećenosti našeg pristupa svakom pojedinačnom projektu.

Sve naše proizvode prate međunarodne akreditacije, kao i atesti lokalnih nadležnosti, a od 2019. godine Steel Impex postaje i deo austrijskog Black Gold holdinga.

 

Na sledećim lokacijama otkupljujemo otpad:

Otkup sekundarnih sirovina Novi Sad

Vršimo otkup i reciklažu sekundarnih sirovina u Novom Sadu.

Možete predati sekundarne sirovine i drugi otpad u naš pogon koji se nalazi na adresi Rade Končara 1, Petrovaradin, Srbija.

Možete nas pozvati kako bi mi organizovali prevoz ukoliko imate veće količine otpada.

Otkup sekundarnih sirovina Kraljevo

I u pogonu naše kompanije u Kraljevu otkupljujemo i recikliramo sekundarne sirovine.

Adresa ovog pogona je Aerodromska 3, Kraljevo.

Takođe, ukoliko imate veće količine otpada kontaktirajte nas i organizovaćemo transport.

Otkup sekundarnih sirovina Beograd

Uskoro otvaramo i treću lokaciju naše kompanije, gde ćemo vršiti reciklažu mešanih metala postupkom rafiniranja i ona će biti u Beogradu. Više o tome možete pročitati ovde.

Sekundarne sirovine cena

Cene otkupa sekundarnih sirovina variraju.

Ukoliko želite da saznate cenu za različite vrste otpada, kontaktirajte nas i mi ćemo vam dati informacije oko otkupa i ponuditi najbolju cenu za din/kg.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter