Šta je linearna ekonomija?

Glavne karakteristike linearne ekonomije su kratak životni ciklus proizvoda, i nastanak velike količine otpada nakon završetka životnog ciklusa.

Tradicionalna linearna ekonomija karakteriše linearni tok resursa od siovine do proizvodnje, korišćenja i, na kraju, odlaganja. Ovaj model stvara velike količine otpada i gubitke resursa, doprinoseći ozbiljnim ekološkim izazovima.

Linearna ekonomija se zasniva na modelu uzmi sirovinu iz prirode-proizvedi-koristi-odbaci.

Linearna ekonomija i reciklaža

Transformacija otpada u resurse je rešenje za održivi razvoj.

Upravo tu dolazi reciklaža. Umesto da materijali i proizvodi postanu nepotrebni otpad, reciklaža omogućava transformaciju otpada u resurse. Proces reciklaže pomaže smanjenju pritiska na ekosistem, štedi resurse i smanjuje emisije gasova staklene bašte i pozitivno utiče na klimatske promene.

Kako reciklaža transformiše linearnu ekonomiju?

Integracija reciklaže u linearnu ekonomiju ne samo da smanjuje količinu otpada, već je ključna u stvaranju prelaza ka cirkularnom ekonomskom modelu. Ovaj proces omogućava materijalima da ne završe kao beskoristan otpad, već da se vraćaju u proizvodni ciklus, stvarajući zatvoren krug gde se resursi neprestano obnavljaju. Reciklaža, dakle, postaje most koji povezuje linearni pristup sa cirkularnom ekonomijom, otvarajući put ka održivijoj i efikasnijoj upotrebi resursa.

Integracija reciklaže u linearnu ekonomiju predstavlja ključnu tačku u stvaranju održivije ekonomije. Razmatranje resursa kao vrednih i očuvanje materijala putem reciklaže ne samo da smanjuje količinu otpada, već i postavlja temelje za održiviji i odgovorniji ekonomski model.

Pored ekoloških benefita, reciklaža takođe pruža ekonomske prednosti. Industrija reciklaže postaje izvor sirovina, otvarajući nove poslovne prilike i podstičući ekonomski rast. Ovaj prelazak takođe podstiče inovacije u proizvodnji.

Šta je cirkularna ekonomija?

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija je model pri kojem materijali i proizvodi ne postaju otpad na kraju njihovog puta. U cirkularnoj ekonomiji, proizvodi i materijali cirkulišu kroz procese reciklaže, održavanja, ponovnog korišćenja, prerade i obnavljanja. Na ovaj način cirkularna ekonomija pozitivno utiče na klimatske promene, zagađenje, stvaranje otpada, održivi razvoj i živi svet.

Kako Steel Impex doprinosi cirkularnoj ekonomiji?

Mi u Steel Impexu shvatamo značaj koji cirkularna ekonomija donosi svima nama i već dugo vremena poslujemo i unapređujemo poslovanje po ovom modelu.

Osnovano 2008. godine, preduzeće Steel Impex DOO danas predstavlja lidera na srpskom tržištu u reciklaži otpada.

Tokom svih ovih godina godina, uz stalne inovacije i rad na poboljšanju kvaliteta, kompanija se razvija u moderan reciklažni centar, u kome se vrši sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Poverenje i pozitivne povratne informacije zadovoljnih korisnika, koji iz godine u godinu nastavljaju da sarađuju sa nama, govori u prilog kvalitetu i posvećenosti našeg pristupa svakom pojedinačnom projektu.

Sve naše proizvode prate međunarodne akreditacije, kao i atesti lokalnih nadležnosti, a od 2019. godine Steel Impex postaje i deo austrijskog Black Gold holdinga.

Takođe, naš reciklažni pogon u Kraljevu je jedini u Srbiji koji energiju dobija od obnovljivih izvora energije, tačnije uz pomoć solarnih panela.

Obnovljiva energija se dobija iz prirodnih, čistih energetskih resursa, koji se konstantno obnavljaju i dopunjuju.

Ovakav vid proizvodnje električne energije nema za posledicu zagađenje vazduha, niti šteti životnoj sredini emitovanjem ugljen dioksida, kao što je slučaj pri dobijanju i sagorevanju uglja, nafte i gasa.

U skladu sa Zelenom agendom i politikom kompanije, početkom 2022. godine u reciklažnom centru u Kraljevu postavljeni su solarni paneli, koji nam omogućuju da tretmane vršimo isključivo iz sunčeve energije, umesto fosilnih goriva. Investicija označava prekretnicu u radu našeg postrojenja i omogućava snabdevanje čistom energijom za sve procese reciklaže.

U svetu gde očuvanje resursa postaje imperativ, cirkularna ekonomija i reciklaža zajedno postavljaju put prema održivoj budućnosti.

0 tona

Kapacitet za skladištenje PET ambalaže u svim našim centrima iznosi 3.000 tona godišnje.

0 tona

U 2021. godini zahvaljujući reciklaži ambalažnog otpada, proizvedeno je 1.467 tona manje CO2.

0 lokacije

Tri centra za tretiranje reciklažnog i drugog otpada na teritoriji Republike Srbije.

0 kW

Snaga solarne elektrane za napajanje kompletnog pogona u Kraljevu iznosi 550kW.

0

Ukoliko se pravilno odlaže i tretira, PET ambalaža može da se reciklira neograničen broj puta.

Želite li da dobijate najnovije vesti iz oblasti reciklaže, ali i o našoj kompaniji?

Prijavite se za Newsletter